Friday, November 30, 2012

Evald Loosaare mälestused Kokoral viibimisest 1940ndail, lõik raamatust


Enne Palamust suuri asulaid ei olnud. Palamuses tehti jälle peatus kuni õhtuni. Siis anti uuesti käsk edasiminekuks. Öösel jõudsime Saare mõisa. Keelati laiali minna, sest varsti jätkame teekonda. Istusimegi pervele põlispuude alla. Istudes siin, kaugel kodust, mõlgutasin mõtteid praegusest olukorrast, kuidas sõda on paisanud inimesed tundmatutesse kohtadesse, kuhu rahuolukorras vaevalt oleks kellelgi asja olnud. Mõtleisn oma kodurahva peale, mida nemad teevad ja mõtlevad. Tuli meelde ka vend Volli, kes oli siirdunud Soome. Mõlgutasin iseendas neid mõtteid, kuni uni hakkas vaevama, siis aga anti käsk edasiminekuks. Jälle venis pikk kolonn kodumaa teedel öises vaikuses ida poole. Hommikuks jõuti Jõeperasse. Siin peatuti. Jõeperast liikusime edasi läbi suure metsa. Jõudsime suuremasse asulasse. Kokora mõisa. Öeldi, et siin tuleb pikem paetus. Voor asus mõisaõuele, meie aga sinna, kuhu keegi sai, kas hoonetesse või aeda põõsaste ja puude alla. Mehed sõid ja puhkasid rännakuväsimust välja. Järgmiseks hommikuks olid mehed erksad ning välja puhanud. Hakati jälle ringi hulkuma, tehti omavahel või asula tüdrukutega nalja. Suured naljamehed olid minu tädipoeg Klaudius Hirv ja Verioralt pärinev Reinmaa või Reinsoo, nime enam hästi ei mäleta. Nad rääkisid puhast võru murrakut, mis eriti meeldis kompaniiülemale kapten Talbakule. Seeütles tihti, et Hirv ja Reinmaa, rääkige Võru murdes oma naljalugusid ja anekdoote. /.../ mehed teevad seal kommude üle nalja.
Kokoras anti ka marketenderit. Mehed said viina, suitsu ja muud värki. Viinad pandi kokku ja algas jooming. Ka kompaniiülem Talbak, samuti rühmaülem, leitnant, kelle nime olen unustanud, võtsid meeste seltsis joomisest osa. Tehti nalja, vaieldi ja tuju oli kõikidel ülev. Mõned, kes rohkem purjus olid, räuskasid, et lööme enne tiblad puruks, siis anname ka füüreri sõduritele naha peale ja ajame nad Vaterlandi tagasi. Nende praalivat juttu kuulates tuli umbes nii välja, et Peipsi on põlvini ja Vene sõdalased arad poisikesed, kelle laialiajamiseks pole muud vaja kui head kaigast, voolikut ja vett. Ka kompaniiülem Talbak sattus joodud viinast ja meeste praalivast jutust vaimustusse. Ta haaras kabuurist revolvri, vehkis sellega ja kõmmutas lähemasse puusse rida laske, hüüdes, et teeme kommud ja venelased sõelapõhjaks ja peamehed poome oksa. Kuid joobnud inimese puhul on relvaga mängimine juba ohtlik ja liig. Kainemad mehed hakkasid rahustama, taibates, et see asi ei või hästi lõppeda, kuna ka osa purjus mehi tahtsid relvi haarata ja paugutama hakata, mis oleks häirinud kohalikke elanikke ja oleks võinud ka õnnetusi põhjustada. Paukude peale ilmus kohale suurem ülemus – pataljoniülem – ja ajas ähvarduste saatel mehed laiali, lubades kõik korrarikkujad kartsa panna. Kedagi siiski ei karistatud ja asi lõppes õnnelikult. Isegi Talbakut ei karistatud, vaid piirduti vist peapesu ja hoiatusega.
Kokoras olime kaks päeva. Mehed olid surmkindlad, et meid viiakse Narva rindele – Krivasoosse. Ja selles ei kahtlenudki keegi. Kuid kolmandal päeval võeti mehed rivisse. Toodi nimekirjad ja hakati mehi rivist välja hõikama. Nii koguti nimeliselt teise rivvi umbes kolmsada meest ja öeldi, et neil tuleb äraminekuks valmistada. Äraminejate hulka olin ka mina määratud, samuti Orava meestest Kalamees, Hirv ja ka Reinmaa. Peagi läks meie väljavalitud grupil marsiks lahti., kuid nüüd juba lõuna poole Alatskivi suunas, suurem osa mehi jäi Kokorasse maha. Meie aga jõudsime õhtuks Alatskivile.

Sinna nad jäid ööseks ja hommikul jätkasid teekonda Kavastu-Koosa-Vara-Tartu. Aasta oli siis 1944, 2-3 august.

Wednesday, November 28, 2012

Alatskivi vallalehest Kokora päevadest




Kellel on vanu Kokora kodukandi päevade pilte võiks saata ja blogis jagada.

Monday, November 26, 2012

Helle Otsa käsikirjast Kokora kolhoosi isetegevus 1972 aastal


Kokora kolhoosi isetegevus aastal 1972

Rahvatantsijad (naisrühm)

Kiira Brussakova
Mare Saarela
Maie Värv
Teras Helju
Valve Hantson
Kubja Helgi
Silvi Jõgi
Helle Ots

Tantsud:
Tuljak, Tühjajutu tants, Oigemba-vasemba, Kalamees, Kolhoosipolka, Raksi-Jaan.

Naisansambel

Kiili Johanna
Koolmann Senni
Paabo Urve
Paapsi Veera
Saarela Mare
Teras Helju
Mesipuu Helju

Laulud:
Ootus, Närbunud õied, Silmad, Noorte laul I, II, Sa tee mis teed!, Emale.

Meesansambel

Raudjärv Arnold
Saarela Väino
Paabo Kaljo
Ilves Ervin
Värv Riho
Tuustik Johhanes
Kalvi Ruudi
Allika Agu

Laulud:
Silmad, Meri mu meri, Mul onn mägedes on, Saunalaul, Hõissa-pulmad.
Laulu õpetas ja akordionil saatis Kiili Ellinoor

Näitlejad:

Ed. Vilde „Vigased pruudid“
Tegelased:

peremees: Kalvi Rudolf
sulased:
Joosep- Paapsi Evald
Juhan- Allika Agu
Tütred: Miina- Värv Maie
Leena- Ots Helle

Mulgid-kosilased:
Enn- Teras Einar
Jaak- Värv Riho

Esineti Kokoral ja Pala rahvamajas koos Pala isetegevuslastega (nendel oli oma kava). Kavas oli esineda ka Alatskivi keskkooli ruumes, millegipärast jäi see ära. Rahvariided laenutasime Alatskivi keskkoolist. Näidendi dekoratsioonid tegime ise.

Mäletan pidu ka 1965 aastal, kus olin ka tegev. Tolleaegse Savastvere algkooli õpetaja Juraku Sirjega panime kokku väikse kava. Väiksed estraadisketšid (1-2 tegelast). Lausime selliseid tolle aja poppe laule nagu „Suksutall“ ja veel teised laulud.

Isetegevuslased aastal 1972 Kokoral.

Kiili Ellinor, akordion, laulu, tantsu saatja.
Ilves Ervin, meestelaul, Tuletõrjuja (surnud)
Raudjärv Arnold, meestelaul, kolhoosi esimees (surnud)
Brussakova Kiira, tants, partorg
Paabo Kaljo, meestelaul, zootehnik (surnud)
Paabo Urve naistelaul, zootehnik
Paapsi Evald, näiterühm, autojuht (surnud)
Paapsi Veera, naistelaul, raamatukogujuhataja (surnud)
Saarela Väino, laul, seatalitaja
Saarela Mare, tants, laul, seatalitaja
Kalvi Rudolf, laul, näidend, pensionär (surnud)
Värv Riho, laul, näidend
Jõgi Silvi, tants, Kokora kaupluse juhataja
Teras Helju, tants, laul, postiljon (surnud)
Teras Einar, näidend, autojuht
Kiili Johanna, laul, pensionär (surnud)
Koolmann Senni, laul, pensionär (surnud)
Ots Helle, tants, näidend, kaupluse müüja
Allika Agu, näidend, laul, elektrik
Hantson Valve, tants, seemendaja
Tuustik Johannes, pensionär, laul (surnud)
Kubja Helgi, kodune, tants
Mesipuu Helju, laul, raamatupidaja (surnud)

Aktiivselt tegutsesime 2 kuu vältel, 7 korda kuus proovid. Peagi kaotati Kokora kolhoos ja liideti Alatskivi sohvoosiga. Olime siis Alatskivi sohvoosi Kokora osakond.

Kirja pannud Helle Ots
14 juuni 2010

Kaljo Kiili ja Anne Toome Savastvere ja Kokora raamatukogu ajaloost. Ilmunud 1997 aasta Alatskivi vallalehes


Kokora raamatukogude algusaastatel

Kokora vallavolikogu 6. novembri 1897. a. (vana kalendri järgi) protokollis on kirjas “ Kuna laulumängu selts „Vambola“ põhikiri on kinnitatud, lubada selle koosolekuid kui ka laulu- ja mänguharjutusi vallamajas pidada, kui nemad valla talitusi ei sega.“
1925. a. välja antud koguteoses „Tartumaa“ on kirjas, et haridusseltsil Vambola on 70 liiget ja raamatukogu 442 raamatuga.
Et luua sellist seltsi ja asutada raamatukogu. Pidi vallas olema ärksaid inimesi, kes haridusest lugu pidasid, aa samuti tasemel põllumajandus. Tuletame meelde, et esimesed talud Kokora vallas osteti 1867.a. Suurim ostmine oli 1873. a. ning viimased talud osteti mõisalt 1910.a. Eks see kõik andis iseseisvust ja soovi midagi ära teha.
20-ndatel aastatel tegutses Kokora valla peale „Vambola“ seltsi veel laenuühistu, põllumajanduslik ühistu, valla tulekahjude abistamise selts, Kokora tuletõrjeselts, Kaitseliidu kompanii, Savastvere rahvaraamatukogu selts. Kahjuks ei ole alakirjutanu kätte sattunud nende kohta kirjalikku materjali, v.a. Savastvere raamatukogu.
Kohaliku rahva mälestuste järgi tegutses raamatukogu vallamajas, kust see hiljem viidi üle Torila külas asuvasse majja. Neljakümnendatel aastatel viidi raamatukogu sellest majast üle tee asuvasse kauplusse, mis oli ära võetud luuletaja Anna Haava vennalt.
1956.a. alustati Torila raamatukogu üleandmist Kallaste raamatukogule ning järgmisel aastal Torila raamatukogu suleti. Seega sai raamatukogu töötada 60 aastat. Raamatukogu viimase juhataja Leili Songe andmetel viidi raamatukogust ära ja hävitati kõik enne 1940.a. ilmunud trükised.
Raamatukogu „puhastamine“ viidi läbi kahes järgus: kõigepealt korjati ära Eesti Vabariigis välja antud kirjandus, seejärel ka möödunud sajandi kirjandus. Mäletan ise, kuidas Alatskivi kooli katlamajas põletati pakkide kaupa raamatuid. Ei tea, kust need toodud olid ning kellele need kuulusid. Edgar Lassi abikaasa mäletab, et esimene Torila raamatukogu raamatute hävitamine toimus juba 1940.a. Kallaste venelaste poolt.
Olgu siinkohal ära nimetatud viimased Torila raamatukogu juhatajad: August Blaubrick, Maie Härma, Leili Songe.
Teiseks ja nooremaks raamatukoguks Kokora vallas oli Savastvere Rahvaraamatukogu Selts. 15. märtsil 1921.a. toimus raamatukogu juhatuse esimene koosolek, milles osalesid juhatuse esimees Aleksander Tikk, laekahoidja Paul Poolakese ja sekretär Eduard Naarits. Kaks esimest olid Savastverest, Eduard Naarits (Maie Halliku isa) Kuningverest.
Arutlusel oli uute liikmete vastuvõtmine ja peo korraldamine. Selts organiseeriti ajal, mil Vabadussõja lõpust oli möödunud veidi üle aasta. Seltsi liikmeteks astus enamik Savastvere, Kuningvere ja Tõruvere talupidajatest või nende pereliikmetest. Seltsi asukohaks sai Savastvere algkool, kus tegutseti kuni nõukogude okupatsioonini.
Selts ei tegelenud mitte ainult raamatute ostmise ja laenutamisega. Regulaarselt korraldati peoõhtuid, mille sissetulek läks uute raamatute osmiseks ning ürituste läbiviimiseks. Seltsi juures tegutses sega- ja naiskoor, igal aastal toodi lavale 1-2 näidendit. Näiteks 1921.a. O. Lutsu „Pärijad“, 1925.a. „Maja metsa ääres“, 1928.a. L. Koidula „Säärane mulk...“, 1930.a. O. Lutsu „Paunvere“.
Peoõhtul esinesid koorid, mängis orkester, kellele selts esinemise eest ka maksis. Seltsi liikmetele korraldati ka perekonnaõhtuid.
Peale 1926.a. hakati esinema ka väljaspool Savastveret. Nii esineti 1926.a. Nõval, 1927.a. Kadrina mõisas, 1929.a. Kokoral, Nõval ja Alatskivi lossis. Näiteks 14.detsembril 1930.a. Alatskivi lossis peetud peo kavas oli naistrio ja naiskoori esinemine, näidend „Paunvere“, segakoori laulud. Esinemistele järgnes tantsimine orkestri saatel. Pääsmed maksid 30 ja 40 senti, tantsuks 35 senti. Pidu algas õhtul kell 7 ning lõppes hommikul kell 3. peeti väga täpset kulude-tulude arvestust, mille kinnitas juhatus. Juhatus otsustas ka milleks raha kulutada. Alati toodi välja, kui palju maksti peolt saadud rahast kehtestatud makse.
Näidendeid lavastasid kohalikud inimesed ise. Igaks aastaks valiti seltsile näitejuht. Esimestel aastatel tegutsesid näitejuhtidena Gustav Kreos, Eduard Naarits ja Rudolf Kalvi.
Juhatusse kuulus alati ka raamatukogu juhataja. Rida aastaid oli selleks Eduard Nugin, hiljem Albert Lauri. Selts sai toetust Kokora vallavalitsuselt.
On säilinud raamatukogu päevaraamat aastatest 1931-1939, kus on päevade kaupa peetud arvestust, mitu raamatut laenutati, palju oli lugejaid, mehed naised eraldi. Näiteks 1931.a. laenutas raamatukogust raamatuid 344 inimest, välja laenutati 657 raamatut. Rohkem laenutati raamatuid talvekuudel, siis laenutati kuus 5-7 päeval. Suvel laenutati raamatuid 1-2 korda kuus. Ligi 70% laenutajatest olid mehed.
1939.a. nii laenutajate kui laenutatud raamatute arv oluliselt vähenes. Miks, ei ole teada.
Edasi jagas Savastvere raamatukogu teiste raamatukogude saatust. Kõik, kes me õpiisime Savastvere algkoolis 1944-1948.a. mäletame, et raamatukogu kapp asus klassiruumis, kust Albert Lauri andis raamatuid välja ka õpilastele. Olgu märgitud, et algkoolil oli oma õpilaste jaoks ka lastekirjandust.
Kui raamatuid ära hakati korjama, jätkus Albert Lauril julgust oosa neist kõrvale panna. Aastate eest saime temalt lugemiseks selliseid raamatuid nagu A. Mälgu „Hea sadam“, „taeva pilgu all“, A. Kivikase „Nimed marmortahvlil“ jt. Viimane oli sõjajärgsel perioodil kõige nõutavam raamat, mida anti käest kätte. Seda enam paneb imestama, et aasta paar tagasi sai seda raamatut osta igast raamatupoest hinnaga 1 kroon.
Hiljem viidi raamatukogu Savastverest Tõruverre. See raamatukogu oli juba komplekteeritud nõukogude kirjandusega.
Allkirjutanud tänab siinkohal Albert Lauri, kes lahkesti enda käes olevaid materjale kasutada andis. Tänusõnad osutatud abi eest pr. Lassile, pr. Songele ning hr. Kiissile. Oleksin väga tänulik, kui keegi selle kirjatüki lugejatest annaks teada täiendavatest materjalidest Torila raamatukogu kohta, millest me praegu väga vähe teame.

Kaljo Kiili.
Ilmus esimest korda Alatskivi vallalehes 1997 aastal.






Viis viimast aastakümmet Kokora raamatukogus

Viiekümnendad olid Eesti külaelus keeruline periood. Ent millal ongi maainimesel kergeid aegu olnud. Töö ajab tööd taga, kuid selle kõrval on alati jäänud aega raamatute lugemiseks, isetegevuseks ja professionaalsegi kultuuri nautimiseks. Kokoral on raamatukogu olnud kohaks, kuhu tulla ja kust leida meelelahutust, vastuseid tekkinud küsimustele või midagi hingele.
1951. aastal asus raamatukoguhoidjana tööle Laine Tubin (sünd. Hallik). Ta mäletab, et raamatuid toodi reega Savastverest Kokora-Alatskivi tee ääres asuvasse külanõukogu majja. Selles anti raamatukogule üks tuba. Samas asus ka rahvamaja ja maksuagent. Lähemasse ümbruskonda jäid veel Savastvere algkool, Kokora koorejaam, sideagentuur ja harukauplus. Külanõukogu esimehed vahetusid sageli: Johannes Tuustik, Osvald Must, Elmar Mesipuu jt. Sekretärina töötas Leili Jõgi ( Peetso) ja rahvamaja juhatajana Laine Mesipuu. Ülemused ja kontrollijad olid alati käe-jala juures, sest rajoonikeskus asus Kallastel. Mitmesuguseid tolle aja kontrollakte (osa neist on koguni ainult vene keeles) jälgides saamegi teha põgusa ülevaate Kokora kultuurielust.
Piirkonna elanike arv oli 502, neist lugejaid 150-200. raamatukogul oli kasutada üks köetav ruum. Raamatud ei asunud mitte riiulitel, vaid kolmes suures kapis. Köiteid oli umbes 5000. palju oli ka ajalehti ja ajakirju. Raamatukogust ei tohtinud puududa seinaleht, plakatid-loosungid, riigijuhtide pildid ja autahvel. Kõik need teenisid üht ülesannet – propageerida sotsialismi saavutusi, inimeste töövõite, igasuguseid plaane ja kohustusi. Välkleht pidi vahetuma iga viie päeva tagant ning sisaldama nii kiitust kui laitust.
Raamatukogu ja kultuurimaja abistasid teineteist agitbrigaadide ja külanõukogu lektorite grupi moodustamisel. Peale raamatute laenutamise oli vaja brigaadidena käia kultuurmassilist tööd tegemas ja sotsialistlikku võistlust organiseerimas.
Peale sotsialistliku propaganda tehti ka kõike seda, mis on alati Eesti külaelu juurde kuulunud – toimusid laulu- ja näitemänguharjutused. Ühiselt tähistati mitmesuguseid pühi. Inimestel oli aega ja tahtmist kokku tulla – ametlikult küll XIX. kongressi materjale arutama, kuid tegelikult tehti kõike seda, mis aitas säilitada elurõõmu, lootust paremale tulevikule ja töötahet.
1950. aastate teiseks pooleks oli raamatukogu saanud juurde lugemistoa, lugejate arv tõusis 252-ni. Kõikidest säilinud kontrollaktidest on näha, et L. Tubina tööga oldi rahul. 1959. aastal ta lahkus perekondlikel põhjustel ja asemele tuli Mai Hallik (snd. Nõmmik).
Ka siis läks kõik kord. Inimesed said soovitud raamatuid, üks kord nädalas toimus laenutamine ka majandi kontoris Kokoral. Õpetajate Tamme ja Paabu eestvedamisel hoogustus seltsielu, millest mõistagi võttis osa ka raamatukogu. 1964. aastal asus tööle Sinaida Lauga, kuid juba aasta hiljem Veera Paapsi.
Raamatukogu passist loeme, et piirkonnas oli siis kokku 251 peret kokku 980 elanikuga.
1971. aastal ühendati „Kalevi“ kolhoos „Koidula“ kolhoosiga. Kokora kolhoosi esimeheks sai L. Seppet. Tema lubas raamatukogule Kokora keskuses uued ruumid anda, kuna Tõruveres polnud enam ammu külanõukogu ning raamatukogu oli teistest asutustest liiga kaugel ja avatud seetõttu ainult kahel päeval nädalas, ülejäänud aja töötas V. Paapsi Alatskivil. Ka enamik fondidest oli sinna üle viidud. Kokoral ei olnud enam näiteks populaarteaduslikku kirjandust.
Tol ajal eksisteerisid kolm rändkogu. See tähendab. Et osa raamatuid oli kellegi juures kodus, kust naabrid neid laenutada said. Niisugusteks tublideks abilisteks olid perekond Tuustik Savastverest, hiljem Erna Villik. Tõruveres laenutas Riina Turk ja ka „Koidula“ osakonnas oli väike rändkogu. Raamatuid vahetati neis kord kvartalis.
1973. aastal sai raamatukogu lõpuks kolida Kokorale vanasse Uibo majja. Seal eraldati 2-toaline korter, mille all paiknes suur lagunenud kelder. Laudpõrand oli väga õhuke, seepärast oli talviti äärmiselt külm. Samas majas asus 1988. aastani ka Kokora kauplus ja lühemat aega sidejaoskond.
1973. aasta veebruaris aitas raamatukogu korraldada suure temaatilise õhtu „Sõjateed luules ja proosas“. See toimus Kallaste sööklas ja osavõtjaid oli 107. üritustest kujunes iga-aastane traditsioon tähistada punaarmee aastapäeva.
1974. aastal kolis raamatukogu edasi kontorimaja – Kokora mõisahäärber – ühte tuppa, mis oli väikesele fondile sobilik ja soe. Kaks aastat hiljem Kokora kolhoos likvideeriti ning raamatukogu kolis üle koridori suurematesse ja kenamatesse ruumidesse. Samal aastal kaotati mõisahoones kinosaal. Vaatamata aruteludele külanõukogu istungitel kinole uut sobivat ruumi ei leitudki.
Kokoral oli Alatskivi sohvoosi kartulikasvatuse osakond, arendati ka sordiseemet. Siin käis palju inimesi EPA-st, tehti mitmesuguseid põllumajanduslikke katseid.
Kohalik kultuurielu ei jäänud soiku. Taheti õhtuti koos käia. 1970. aastate teisel poolel toimus mitu kohtumisõhtut kirjanikega. Külas olid Henn-Kaarel Hellat, Ellen Niit, Jaan Kross, Lehte Hainsalu. Igal peoõhtul mängis kohalik külakapell Ellinor Kiili juhatusel. Rahvarohked olid ka kohtumised E. Raua ja E. Tarikuga. E. Uibo eestvüttel arutati L. Brezhnevi teost „Uudismaa“.
1980. aastate algul elas Savastveres Eesti Üliõpilasmaleva rühm, kes ehitas Kokora mõisahäärberi kõrvale (sic!) sigalat. Koostöös nende noortega viidi läbi mitu omapärast üritust: näiteks Kalevipoja teemadel, aatomisõja vastu jne.
Aastail 1971-1981 oli raamatukogu avatud kahel päeval nädalas. Siis leiti, et osa fondidest tuleb Alatskivilt tagasi tuua ning raamatukogu avada viiel päeval nädalas. Raamatute jagamine ja arvelevõtmine oli suur lisatöö. Kogu kirjandus saadi rajooni keskraamatukogult, kellele ka alluti.
1983. aastast alates oli raamatukogu jälle avatud vaid kahel päeval nädalas. Piirkonna elanike arv oli vähenenud. Lugejaid oli sellel perioodil 100-150.
1986. aastal jäi V. Paapsi pensionile ja tööd jätkas allakirjutanu, kes teeb seda siiani. Fondi suurus oli ligi 6000 eksemplari. Rändkogud olid likvideeritud. Nõval asus väike laenutuspunkt, kuid osa sealseidki inimesi eelistas tulla Kokorale, sest siin oli valik suurem.
Nagu kõikide eelmiste töötajate aegadel püüti nüüdki peale raamatute laenutamise üritusi korraldada. Laste jaoks toimusid mõned muinasjututunnid ja täiskasvatnutele kirjandusõhtud. Kirjanikke kaugemalt külla kutsuda enam ei tasunud. Laiali oli läinud tore külakapell, mida tänaseni hea sõnaga meenutatakse. Ometi panid kohalikud noored 1987. aastal kokku oma ansambli ja kui toimus kohtumine kodukandi luuletaja Ü. Lättega, kestis pidu suures kontoriruumis hommikuni. Sel ajal oli põnev kuulata reisimuljeid, mida vahendasid Liia Läst, kes oli käinud USA-s, ja Austraalias reisinud Liia Mägi. Nendest õhtutest võtsid osa keskealised inimesed ja need toimusid raamatukogu ruumides kohvilaua taga. Alati oli selleks ajaks korraldatud ka kirjanduse müük, mis oli väga nõutud.
Kokora osakonda enam peaaegu ei eksisteerinud. Kui ka kauplus sai uue maja, jäi raamatukogu üsna üksi. Toad olid niisked ja jahedad, kuid koos lugejatega elasime lootuses, et peagi õnnestub meilgi kolida uude Kokora külakeskusesse. Teadsime juba täpselt, kus hakkavad selles asuma raamatukoguruumid. Inventargi oli ära tellitud – nii meile kui klubile-kinosaalile. Suured muutused ühiskonnas aga tõmbasid nendele unistustele kriipsu peale. Kadus sohvoos, kadusid ehitusrahad. Taastamisjärgus rahvamaja müüride vahel leiame tuulevarju ja omapärase tantsupõranda vaid Kokora kodukandipäevadel.
Siiski sai raamatukogu 1994. aastal kolida ilusasse 3-toalisse valla poolt äsja remonditud paneelelamukorterisse. Seal oleme teinud valla kultuurijuhi Maret Rätsepaga paar kohviõhtut, korraldanud lihavõttekursuse ja lastele jõuludeks salme õpetanud. Raamatukogus on palju lapsi ka suvel, eriti külapäeva ees ja joonistusvõistluse ajal. Siin saab mängida ja raamatuid vaadata.
Eelmisel aastal likvideeriti sidejaoskond ja nüüd on raamatukogu jälle jäänud ilma naaberasutusteta. Nii mõnigi pensionär ei taha poe juurest ligi kilomeetrist lisakäiku ette võtta, iseäranis libeda või priga. Võibolla kunagi ehitatakse valmis ka spetsiaalselt raamatukogule ja muule kultuurielule sobilikud ruumid, seniks aga on meil soov taastada rändkogud. Palun soovijatel ühendust võtta kolmapäeviti või neljapäeviti. Nii avaneks teie külale võimalus lugeda kõiki ajakirju-ajalehti ja uusi raamatuid ilma Kokorale tulemata.
Raamatukogu tegevust läbi viimaste aastakümnete meenutasime nüüd küll eelkõige suuremate ürituste kaudu, kuid tegelikult on raamatukogu ülesandeks ikkagi raamatute laenutamine ja raamatunäituste korraldamine. Kokoral on seda tehtud juba terve sajand. Peoõhtutest ja üritustest võtab osa vaid väiksem osa inimestest, trükisõna on aga jõudnud igasse perre, iga inimeseni. Arvutiajastulgi ei kao raamat kuhugi ja tore, et raamatukogu näol on koht, kust veel midagi head ilma rahata saab.

Artikkel ilmus esimest korda 1997. aasta Alatskivi vallalehes. Autor Anne Toome.

Saturday, November 17, 2012

mõisaaegne kaev Varbes

mõisaaegse kaevu asukoha aitas leida üles Armilde Põldma 2011 aasta varakevadel. Siin olevat Väljamõisa mõisapullid joomas käinud. Kaev on vooderdatud kividega, allikas tuleb välja. Aga oleks tarvis puhastada. Kivisid täis loobitud.

Wednesday, November 14, 2012

vana hea Karl Puusepp Kokora mõisa taustal

paremal Karl Puusepp naise Alviinega, ees poeg ja tütar Leida. Keskel Karli isa, vasakul Puusepp vend Nõvalt oma küljeluuga.

Liia Mägi foto

Tuesday, November 13, 2012

Friday, November 9, 2012

Savastvere ääres sulistamas, leitud netist



vabariigi-aegne foto

üks väike lingike Kokora mõisale
siin ka mõned vanad pildid ja lustakad lood Kokorast
ilusat mardilaupäeva!


Thursday, November 8, 2012


Tõruverelase Liia Lästi (1928-2012) märkmed, mis ta oma elu lõpus kirja pani

Tõnso talu vana elumaja oli praegusest maanteest eemal põndaku peal. Ühel suvisel äikselisel päeval tegi sulane küünis lõunauinakut. Äkki kuulis sulane endale öeldavat – mine siit ära, ja veelkord – mine siit ära. Sulane mõtelnud, et see on unes ja pikutanud edasi. Siis öeldud juba kõvasti ja nõudlikult – mine siit ära! Sulane kuuletunud, läinud välja. Seejärel lõi välk küüni sisse ja süütas selle. Uus rehielamu ehitati paruni käsul päris maantee kaldale, kus see on tänaseni.

Külamehed olid ühel pakaselisel talvepäeval leidnud teelt külmunud hundi, küllap oli haigena ja vigasena sinna pikali jäänud. Kodus visati hunt ahju ette sulama. Seal ärkas ta aga ellu ja põgenes. Sellest hakati kutsuma küla Külmahund külaks, mis praegu on aga Tõruvere.

Need jutud on kuuldud küla vanameestelt, kes, käies posti jõul, heietasid piki tunde vanaaegseid lugusid. Kuulasin neid huviga. Kahjuks paljud lood ununenud. Tõnso talus posbi ? talu oli Tõruvere külas.


Tõnso nr 4

Jurjevi maakonnas Kodavere kihelkonnas oleva Alatskivi mõisa pärisproua paruniproua Sophie Reinhold von Nolken kui müüja ja Alatskivi valla hingekirjas sesvate talupoegade Johhanes Karli p ja Samuel Josepi poeg Läst kui ostjate vahel ostumüügi kontraht maha tehtud 29 juulil 1904 a.

Kes oli Punga? Riia proua elukoht ja selle sugulane? Kookn Aleksander – tema tegevus ja elukoht. Naine oli vist Tubinalt pärit.

Beezi üle?riide ostmine Jänese poest.

Musti Kusta laadalkäik ja puhkus karjamaal.

Moori Aleksi mesilased ja mee peitmine, arusaamatu sõna pliitaga Kuningvere järvel kalal.

Enne sõda oli Alatskivi mõisas piirivalve kordon. Ümbruskonna peremehed käisid õhtuti aegaviitmas, mängisid kaarte ja aeti meestejuttu. Ühel sügisõhtul tuli üks Peatskivi peremees heas tujus kodupoole läbi võsa. Kuuleb müdinat nagu keegi tuleb vastu. Sirutab käed ette ja järsku sarved pihus. Silmapilk kaine. Oli karjast mahajäänud lehm.

Ümbruskonna kohanimed Lehmasoo, Annemägi, Ristimägi, Laane, Sudemägi.

Ajapikku unustatakse meie nimi (Andres Sööt).


Tõnso 4 oli ostetud kahe sugulase poolt ja nii jagati elumaja pooleks ning ka põllud. Elamust kummalegi oli 2 tuba ja köök, rehealune ja tare olid ka ühiskasutusel. Õu ja kõrvalhooned olid eraldi. Talu maadel oli paar või kolm nn pobuli kohta. Üks oli Kokora poole, paarsada meetrit väike maja, millest oli järel ainult kelder ja seegi jäi uue tee alla. Seal elas minu ämma jutu järgi sauniknaine, keda kutsuti Riia prouaks. Ju ta olnud sakste virtinaks. Tuba olnud säetud ja sängipeal patjadel laiad einsatsid. Teda oli kutsutud pidudele-sündmustele söögitegijaks. Suviti oli olnud ta oma vaskkateldega taludes sahvti keetjaks, sest kuna see talunaine selleks aega võttis ja palju sellest hooliti, see rohkem sakste värk. Kas ta oli üksik või abielus seda ei tea. Aga kellegi sugulane ta külas oli, siis elas seal veel Punga nimeline mees, kellest tihti räägiti. Teine maja oli kaevu kohalt üle maantee. See oli veel kaua püsti. Seal olevat kunagi olnud pood. Hiljem elas Otsa pere, kelle talu on praegu samas külas. Sõjajal kolis sinna Andersoni nimeline kingsepp, kes hiljem sealt läks Kohtla-Järvele. Siis oli veel lühiajalisi elanikke läbijooksikuid ja viimane oli Tooni nimeline naine oma kolme tütrega. Üks tütardest abiellus Savastvere külla, teine elas linnas ja kolmas oli Tooniga koos. Ta oli vist Venemaalt tulnud. Hiljem kolis ka tema Tartusse. Õiget elanikku seal enam ei olnud ja nii see maja läks vanadussurma. Maja juures oli väike laut ja kuur. Oli aialapike ja mõned õunapuud. Musti talu maapeal oli ka väike maja, mis veel hiljuti alles oli seal, seal elas Musti Liine. Majas oli väike esik, köök ja tuba. Ümber maja natuke aiamaad. Peale Liine surma jäi omanikuks tütar Musti Mahta, kes majakese maha müüs. Siis veel oli karjamaa taga varemed, kus olevat olnud kas ehitusmees või sepp? Nimi olnud Jüri. Eks need inimesed käisid taludes tööl, peeti oma seapõrsast, talvel tehti perenaisele kedrust, sest linad ja takud tulid omal lõngaks teha ja kangaks kududa. Oli vaja linst riidekangast ja takust kotikangast. Tubina metsatuka taga oli majakene, mis koosnes ainult ühest ruumist ja kuulus Aleksander Koogile, kes kutsuti MunaKoogiks, sest ta ostis kokku mune ja käis neid linna müümas. Eesti ajal oli tal linnas oma pisike vürtsipood Narva mäe all, sõjaajal kolis ära maale, sest pood oli vist põles pommitamise ajal. Ta oli hästi jutukas mees. Naine oli pärit Tubina talust ja sealt siis sai maja ja maad, nemad pidasid lehma.

Ühe talu varemed olid veel Kori talust eemal põllu peal. Sealt polnud alles muud kui varemed ja palju ploomipuid. Mis selle talu nimi oli midagi vist Nahkruga. Meeldejäävaks oli veel Villie Kusti, kes rääkis ilusat Kodavere murrakut. Naabriteks oli veel Moori talu, vist Lokuta. Sealt küüditati Siberisse perenaine Pauline Moor. Seal elas ta meie peres kuni vabanemiseni, siis sai majahoidja koha Tartusse, pisikese kööktoaga. Oma koju teda ei lastud. Tema tütar Eha Moor-Riisberg õppis küüditamise ajal ülikoolis. Seda aga kätte ei saadud, küll aga visati ülikoolist välja. Poeg Harril tuli sõnavahetus Palal pidu ajal, tulistas miilitsat ja pidi siis minema peitu. Kuna ta oli minu mehe sõber, siis oli ta väga tihti meie pool peidus. Varjamise kohti oli tal mitmeid, aga viimati kellegi tubli inimese abiga püüti teda Tartus ja haarangu käigus lasti ta maha. Surnukeha varastasid anatoomikumist sõbrad ja ta maeti Tartu Peetri surnuaeda.

See oli siis kui Kalevipoeg tuli peipsi tagant koju, küllap oli tal juba siis venelastega asjaõiendusi. Jõudes koduranda tundis Kalevipoeg kasukas kihelust. Kalevipoeg mõtles, et tõi Venemaalt kaasa söödikud, võttis kasuka seljast ja raputas. Kasukast kukkus välja kolm venelast Välgi metsadesse, kuhu lõid oma eluasemed. Nende järeltulijad elavad veel põlvest põlve, tänaseni välja.

Kalevipoeg oli väsinud, pani hobuse kammitsasse ja heitis ise puhkama. Vahepeal tulid hundid ja murdsid hobuse. Võitluse jälgedest ja hobuse verest tekkis Virtsu soo. Sadul jäi soo äärde võssa, kus lõpuks kiviks muutus, seisis seal kaua aega kuni üks talumees ta oma aia taha vedas. Väsinud pikast teest, tahtis Kalevipoeg endale sängi teha. Võttis pihuga mulda särgisabasse ühest kohast – sinna tekkis Mustjärv, teisest kohast – sinna tekkis Kuningvere järv. Edasi minnes pudenes mulda särgisabast üikk joru – sai Lästiniidu mägi. Viimase mulla puistas maha ja sai endale hea aseme – Kalevipoja sängi. Siis oli veel mingi õiendus kividega, vist Nina rannas? Aga seda ma ei mäleta enam.

Üks lugu oli veel sellest, kuidas Alatskivi Linnamäe kõige järsema külje sees pidi olema rauast uks. Uksel ketras vanaeit. Uks pidi avanema. Aga ei mäleta, kas jõudu-, uusaasta või siis jaaniööl. Vanamehed, kes seda lugu rääkisid, olid käinud Linnamäe nõlva koputamas ja see oli vastu kõmisenud.

Mäike metsavahi juurest üle mägede on soo, mida kutsuti Raudsilla sooks. Sellest soost olevat läbi läinud Rootsi kuninga tee. Teed tehes oli täidetud sood palkidega. Küllap võib see tõsi olla, sest kuulsin seda lugu veel hiljuti ühe Nõvaküla mehe käest. Praegu ma sinna ei oska minna aga 1960ndatel aastatel oli seal tõesti midagi, mis meenutas teed.

Ennevanasti surnud Koosal vallasant. vallasandid olid üksikuks jäänud vanad vased inimesed, keda saadeti talust tallu, kus neid söödeti, joodeti, pesti ja riietati. Igal vallal olid omad sandid. Niisiis suri Koosal vallasant, keda tuli matta Alatskivi surnuaeda. Vallast saadeti kaks poissi kahe hobusega sandiküüti – sant oli vaja kirtsuga Alatskivile tuua, kus köster pidi saatesõnad peale lugema. Poisid istusid esimesele reele, kirst laaditi tagumisele ja sõit algas. Tee oli tuisanud ja umbes, poisid andsid hobusele piitsa ja ei märganud, et tagumiselt reelt kadus kirst – kukkus kummuli ja surnu veeres välja. Kui nad avastasid, pöörasid otsad ringi ja sõitsid tuldud teed tagasi. Vahepeal oli järelesõitnud külamees avastanud jahtunu, võtnud külmunud surnu ja pannud lumehange seisma, toigas pihku. Poisid vaadanud – vanamees püsti, toigas pihus ja ei julenud hulk aega ligi minna. Lõpuks saanud, milles asi, astunud ligi öeldes: vanamees, ära löö, ja asetanud kirstu surnuga reele tagasi. Nüüd jõuti õnnelikult surnuaeda, kus köster vallasandi ausalt maha mattis.


Käsikirja ümber kirjutanud W.K. juulikuus.




Wednesday, November 7, 2012

Kokora aeg ehk tunne oma kodukanti!

Kõik inimesed ja kohad on Kokora kandist, isiklikult tean kõiki nimesid, aga ei viitsind neid üles kirjutada. Ongi Kokora kandi põliselanikul huvitav ülesanne: tunda ära nii palju inimesi ja paiku kui võimalik.

Preemiaks võite endale jäätise välja teha! :)
PS: Filmi ekraani saab ka suureks teha ehk siis FULL SCREEN. Pilte parem vaadata. Head nuputamist! Kahjuks on pildid videosse panduna kaotanud natuke oma teravust. See on ainus miinus. Väikse ekraaniga on natuke parem, selgem.


Tuesday, November 6, 2012

vana kivirist



vanaaegne kivirist, mis asus kord Kuningvere ja Tõruvere vahelise tee ääres Ristimäel. Legendi järgi olevat seal kohas löönud välk nõrega nooriku maha. käisime seda Kaljo Kiiliga otsimas aastal 2010, alguses tulemusteta. Kaljo Kiilile oli see rist tuttav juba oma lapsepõlvest. Juhuslikult leidsin selle lõpuks Ülle Paabu aiast. Maaparandusega oli kivi sinna veetud. Väga huvitav ajalooline mälestis Kokora kandist.
Foto 2010. aasta kevadest.



Monday, November 5, 2012

Elust Kokoral 100 aastat tagasi


Ostra Riina üleskirjutused 1961. aastast

Küsitletud on Väljamõisa Al. Peetsot.

Huvitav on fakt, mis Peetso mainib, et Laksi Tõnise hauasamba on raidunud Kokora mõisa väljavahi poeg Pesok. Samuel Pesok. Raha hangiti kogudusest ja andis ka Laksi Tõnise vahmiil.

Kokoral krahv von Sults, kes pidas ka maanõuniku ametit. Hiljem Raatlef.

Al. Peetso sugulased, Savastverest Kulli talust, tema ristiisa oma venna ja õega läksid Venemaale väljarändamise mõttes, sest ei jõudnud enam kohta osta. Tulid uued asemele, ei tea kes. Oudova mehed käisid siit naisi võtmas. Elias Sepp võtnud siit Aapsipealt naise Ilvese perekonnas naise jt. Alguses olnud Venemaal hea, polnud mõisnike võimu, aga hiljem kolitud tagasi.

Al. Peetso naise isa tahtnud minna, aga mõisnik ei olevat lubanud, sest pole korralikult oma mõisapäevi ära teinud. Nooremad tulnud Venemaalt tagasi, vanemad jäänud sinna. Eks oma kodumaa ole ikka armas, sest Venemaa olnud metsik ja harimata.

Kokora kubjas olnud Tooming. Küüdimeheks olnud tal „pondo“, sest ta (kaks loetamatut sõna) rahvaga. Rehepappideks olnud vana Roomet Habram, Märt.
Kutsariks olnud vana Lauri, tugev punane mees, kes poonud ennast ülesse. Seoses selle poomisega üks jutt: Läinud Savastvere mehed Luunja metsast kodu poole ja saanud kuhugi metsatuka vahele Alatskivil ja näevad, et kaks suurt tõlda (oli talve aeg) tulnud neile vastu. Mehed ei julge enam edasi minna ja pööranud tagasi. Meeste silmade ees olnud siis viirastus. Vanakuradid tulnud Markuse hinge võtma (mõeldakse Alatskivi Markuse).

Väljavaht Kokoral Jaan Kallaste.
Öövaht Puu Jüri, Mart Jaanus. Elanud mõisakorteris, kus Kokoral praegu pood on.

Metsahärra olnud Kokoral Weidemann. Metsnikke Kokoral ei olnud. Mäikel olnud metsavahiks Bender, Savastvere metsades Lepasepa Jakob, Orava Jaak.

Ametimeestega püütud just siis hästi läbi saada, kui mõisast midagi tahetud.

Koidu metsas (Savastveres) olnud üks vanamees, Soltmanni Mihkel, keda peetud nõiaks. Olnud seitsme Moosese raamat. Peetso jutustab kaks jahilugu Nolckenist, kuidas Nolcken ikka selle nõia juurde abi ja jahiõnne käis otsimas. Huvitav on lugu jahil kasutavatest lastest. Tuleb torm ja kolm last saab jahil surma. Kõneldakse küll 13 lapsest, aga tegelikult on see rahvalik liialdus. Igatahes põnev lugu!

Mõisa moonamajad asunud kõik mõisa ümber. Kokoral olnud kõik majad ühes koos, ehitatud puudest, palkidest. Kokoral olnud 25 moonakat. Moonakate palgaks olnud 10 puuda leivavilja, 10? rubla raha, peale selle 10 rubla soola ja õliraha. Lehm olnud mõisa toidu peal, pool vakamaad olnud mõisamaad. Mõned moonakad olnud päris jõukad.

Kokoral olnud Karulinn (Savastveres) elanud Kuusiku Joosep, Vilde Abram, Peetso Kusta, Härma Joosep. Kuusiku Jakob. Viis-kuus maja olnud. Abistanud neid kihelkond, vald. Kokora kandimeeste hulgas olnud ka nuiamehed. Kui Kallastel olnud laat, siis nuiamehed käindud küla vahel, kaikad seljas ja pidanud korda.

Kokora kandikohad olnud Punga all, Karjamõisas. Kantnik pidi mõisavilja kokku panema, mis oli kole töö.

Viinavabrikus töötasid need, kes ise tahtsid seal töötada. Talumehed said palgaks hariliku talusulase palga. Kuid elu oli siiski priskem kui talumehel, kandimehel või moonakal. Töö oli ikkagi kergem, sest piirituse ajamine toimus masinate-aparaatide abil. Viinavaadid Kokoral olnud Raagi maja all keldris. Praegu sepikoda. Piiritus voolas reservuaaridesse. Terved viinavoorid läksid Savastvere metsast läbi. Külmarohtu saadi väga hästi kätte. Talumehed tegid juba enne vaadi punnid valmis ja olid taskus. Lõid siis teel punnid ära ja võtsid seest viina niipalju kui tahtsid ja lõid uued punnid ette. Hakatud siis neid vaate parandama ja leitud ühe vaadi seest 120 punni. Viina praagaga söödeti mõisa karja, praaka antud ka moonakatele, seda praaka loetud jaopraagaks. Nuumatud loomad müüdud lihunikele. Isegi moonakas võis müüa, kui mõisa tuli ostja. Kokoral kasvatatud nii liha kui piimalehmi. Piimast tehti siis juustu, mida müüdi välja.

Kokoral ja Alatskivil olid juustuvabrikud. Hobuseid ostis Kokoral Bärkman isiklikult.

Veel räägib Peetso rendist, et Kokora mõisnik ikka kannatas välja, kui renti ei tasutud õigeaegselt. Alatskivil ta ei tea. Kokoral antud moonakatele puusärgilaudu. Vahel siiski hädakorras olevat antud ka. Aga siis pidi talumees selle tööga tasa tegema.

Esimesed talud ostsid Kokora mõisas Kuningvere ja Linaleo mehed. Muidu Kokora mõisnik väga kaubelda ei lubanud hinnast alla. Ja et Kokoral juhtus seda asja küll, et vanale rentnikule ei tahetud talu müüa. Mõisnik ei tahtnud müüa. Siis enamasti koliti sellest vallast ära, Kokoralt nt Pala mõisa.

Põnev on ka märge, et peale 1905 aasta mässu, põgenes ka Peetso Al-der mõneks ajaks oma tädi poole Roelasse maapakku. Võttis vist ka Alatskivil põletamisest osa.

Veel ütleb Peetso, et Sults läinud hiljem Tartusse elama. Vb on see tõsi.


Mis oli mu jaoks huvitav teada, et Peetsod tulid Savastverest Kulli talust. Mõisnik neile talu ei müünud, seepeale tulnudki Väljamõisa elama. Maja on kahjuks tänaseks kadunud. Peetsod küüditati ära. Pilte ka kahjuks pole säilinud. Ainult maja kirjeldus.
ümberkirjutatud 5 nov 2012

Peetso Aleksandri maja-ase 2011 aasta kevadel. W.


Kokora maanoorte ringi liikmed, Väljamõisa piigad

Aliide Juhkami foto

Sunday, November 4, 2012

Kokora fotosid Liia Mägi maailmast

 Uibo maja tagantvaade
 Kokora mõisa altvaade, vasakul Karl Puusepp, ta naine Alviine on ka peal
Uibo maja esine, peal on Uibo perekond, kaabuga mees Karl Puusepp jata naine Alviine on ka peal. kes oskab veel öelda nimesid.

Saturday, November 3, 2012

Ellen Palli ja Avo Kuusiku kirjutised


Vanal ajal oli olnud Varbe mäest kuni Kokorani kabel. Üks mees olevat tahtnud kaevata endale kartuliauku. Kaevanudki ja sattunud kivideni. Võtnud kivid ära ja leidnud inimese luid. Hiljem üks naisterahvas on käinud neid kohti kaevamas ja leidnud vanaaegseid asju (nime ei teata).

Ratlov ütelnud, et tema mõisas pole ilusamat kohta kui on seda Sudemäel. Keskel männimetsa olnud tühi lagendik, kus tantsitud. Need puud võttis maha Peetso.

Ellen Pall loetleb veel ühe sellise küla Kokora kandis Orgeva küla.

Rootsi aegne sõjatee nii Kokoralt sõita Alatskivi poole Nugise Eedi talu juurest alla. Tee läks läbi Savastvere Koidumetsa, Pikaoidu heinamaale ja sealt Selgisele välja. Seal Pikaoidu heinamaal on veelgi tunda palke. Millega see tee kõvaks tehti, ei teata, kuid siiski mõned kohas on näha palke. Tagajärve mäe peal on kaks kääbast. Varem seal metsa ei olnud. Noored käisid sinna tantsima ja kiikuma. Nende kääbaste peal oli veskikivi. Hiljem istutas Nugise Kusta sinna männid. Pingid olid ümber kääbaste. Igavesti tore paik olnud seal. Kiviojal oli Raudsild. Rahvas lõikas seal puid, kui tee oli väga mäda ja nad ei pääsenud läbi muidu kui tegid puupakkudest tee, sellest ajast peale on hakatud seda kohta nimetama Raudsillaks. Aastaid tagasi oli seal veel hea mööda minna, aga nüüd on sama porimülgas kui enne.


Jegorov oli naljamees, käskis kõigile taludele Varbe metsa ääres nimi endale võtta ja külale ka. Külale nime ei saadud, siis Jegorov ütles, et saagu Pastlaküla.

Kuningvere külas on kõik pered sugulased. Savastvere külas oli kõige enam ühesuguste nimedega inimesi: Nugise Alma, Nugise Eedi, Nugise Juhan jne. Aga sõja ajal tapeti paljud neist maha ja nad kolisid linna.

Ellen Pall ütleb veel, et vanasti ei saanud Savastvere ja Kuningvere poisid läbi, eriti kui tüdrukud olid vahel. Kord käisid Nõva poisid Kuningvere tüdrukutega ja Kuningvere poisid läksid Nõvale kätte tasuma. Naritsal oli kaks venda, vanem vend läinud ka ühes, noorem vend tahtsi ka vaatama minna, kuidas Kokora poisid kätte tasuvad. Läks pimedas järele. Nõva poisid olid aga ära jooksnud ja olid andnud hoopis pimedas pole ju näinud Naritsa nooremale vennale puuga pähe. Vanem vend tuli koju ja aimas halba, kui nooremat venda kodus ei olnud, et lähvad vaatavad Nõvale, et kellele nad ikka puuga pähe lõid. Pärast istunudki kinni Jõgi Kaarel ja Kiili Juhan aasta. Kirjutab ka, et läbisaamine naaberküladega ja vene küladega ei olnud hea. Kui nt läksid Kallastele ja sidusid oma hobuse aia külge kinni siis vene poisid sidusid hobuse lahti, võtsid piitsa ära, pildusid lumepallidega. Haapsipea noored käisid Kallaste noortega lahinguid löömas. Tuttavatele ei teinud nad midagi halba. Nina rahvaga saadi paremini läbi.

Pala inimesed olid vanasti rikkad ja uhked, seepärast kutsuti neid Pala võininad.

Kokoral oli August Puusepp, tema pani surnuid kirstu ning ristis lapsi. On Karla Puusepa vend.

Vallatohter elas Palal Tagumaa külas. Nimega Assesjääger. Karu, keegi Kokoral elava Karu Roosi sugulane, ostnud tolle maja ära.

Vanasti oli sõjaväkke võtmine niimoodi, et valda tuli teade, et nii ja nii palju on mehi vaja, kes pole oluline. Nabiti siis neid teatud arv inimesi kinni ja oligi kõik. Naritsa Kaarli onu Ants Piir oli metsatööline olnud, läinud peitliga metsa ja löönud suure varba maha sellega, öelnud, et kirvega lõi ja ei võetudki sõjaväkke. Mõned ostsid endale mehe, kes läks tema eest sõjaväkke.


Kokoral oli peamine laul mida Rosenbergi kooris lauldi ja mis jutustajal meeles on Kalev ja Linda. Laule käisid esitamas Varnjas, Volti seltsimajas. Lauljaid olid 50 inimest ja vahel ka rohkem.

Ööbikuid võib kuulda rohkesti kevadel Kõrve kaasikus Torilas. Kusagil ei teata neid niipalju olevat kui Kõrvi kaasikus.

Lauresoo metsas vanasti oli põtru hirmsal kombel. Kusagil Mäike lähedal. Metssigu võib näha Sõõru metsas, Mäike mägede peal, Padakõrves. Hunte on nähtud Raudsilla lähedal kaks aastat tagasi. Isegi metsavaht Järv on hundi maha lasknud. Karu nähti viimati tänavu 1962. aastal Kukemetsa lähedal.

Linnas käidi tihti, seepärast et müüa omatehtud tekke, vaipu, riiet. Müüdi veel linu. Mitmesuguseid seemneid. Osteti jalatseid. Kellel hobust ei olnud, läks linna jala. Naabrid olid kadedad, ei andnud oma hobust. Lastele osteti savilinde.

Torilas räägiti süada. Süüa.

Mõisnikud kinkisid pühadeks moonalastele igasugu mänguasju, kompvekke, saiu. Ka teenijate lastele, kes mõisa all elasid.


Johannes Turgilt. Avo Kuusik 1963

Raudsild on Jäägri ja Lepasepa vahel. Üks mees selle teinud, ladus latid lati kõrvale. Saanud selle eest 25 vitsalööki, et puud omavoliliselt maha võttis. Järvepera silla juures silmas mees karu ja ronis puu otsa.

Abram Vilde elas Karulinnas, 2 tütart Anna ja Leena. Ema oli mõisa virtin, isa 25 a sõdur. Kuusiku maja esist kutsuti Karulinnas politsei platsiks.

Kallaste asemel oli 150 a agasi vaid 3 maja. Kanuiska Jaska, Turgi Juhan ja 3 ei teata. Nad elasid Pärsikivi kruusaaugus.

Palvemaja oli Savastveres koolimajas, kooliõpetaja oli Jaanis Stalberg.

Kokoral oli vallavanemaks Ponder. Kohtumeesteks oli Savastveres Kaarel Kuusik. Kokora mõisnik von Markus Sults pani oma kindad ja kepi kohtulaua peale ja Kaarel Kuusik pea kohtumees laskis Sultsi kepi ja kindad ära võtta.

Vanasti passi lauljaks oli Jakob Turk. Jaanis Stalberg juhatas koore. Ümbruskonna poed olid Savastveres, Tõruveres. Kallastel.










Ostra Riina märkmed 1961 aastast

Küstitletud on Väljamõisa meest Al. Peetsot- 77 aastat vana.

Mis oli mu jaoks huvitav teada, et Peetsod tulid Savastverest Kulli talust. Mõisnik neile talu ei müünud, seepeale tulnudki Väljamõisa elama. Maja on kahjuks tänaseks kadunud. Peetsod küüditati ära. Pilte ka kahjuks pole säilinud. Ainult maja kirjeldus.

Veel saame teada, et Al. Peetso ajal oli Kokoral rehepapiks vana Roomet Habram.
Kutsariks olnud vana Lauri, tugev punane mees, kes poonud ennast ülesse.

Väljavaht Kokoral Jaan Kallaste.
Öövaht Puu Jüri, Mart Jaanus. Elanud mõisakorteris, kus Kokoral praegu pood on.

Metsahärra olnud Kokoral Weidemann. Metsnikke Kokoral ei olnud. Mäikel olnud metsavahiks Bender, Savastvere metsades Lepasepa Jakob, Orava Jaak.




Kokora pood

 Annasti Laine ja Helle Ots. Helle Otsa foto
2x Jõgi Silvi fotoalbumist, Kokora pood Uibo majas. müüjaks Silvi Jõgi, esimese pildi peal ostjaks Marge Ilves

Friday, November 2, 2012

Volgasakslased Gertzid Kokoral

Peale 1905. aasta mässu hakkasid mõisnikud tooma sisse volgasakslasi. Et kindlustada ustavaid oskustöölisi. Kokorale tulid 1909 aastal nt Bendrotid, Ditked ja Gertzid. Friedrich Gertz oli sepp, nagu kirjutab ka Karl Raag.

Gertz Robert (Geerts Robert oli Renata vend. Sai surma II ms. 23 august 1917, Kockora - venelased lasid põgenemisel maha, 24 jaanuar 1945. Teine vend olla surma saanud Aafrika rinnetel. Renata vaid jäi ellu. 

Deutsch-baltisches Gedenkbuch



 Renata Gertz nõukogude ajal Tallinnas, Vallisoo Helve albumist.
Küsisin Vallisoo käest üle, tegu on 1970ndate fotoga, vasakul Valiisoo Helve sugulane, paremal Renate Gertz. Sidemeid kahjuks ei ole.


 Renata Gertz Kokoral, Jõgide albumist
 Gertzide talu Kokoral, 1939 ostis selle Salme Oha
Kokoral, peal palju tuttavaid inimesi. kaks viimast fotod kuuluvad Ohale

Thursday, November 1, 2012

Karl Raag Kokora meierist


Karl Raagi endakirjutatud tekst, 2012 aasta varakevadest

Kokora meierei põhiplaan aastast 1950
SKEEM

Plaanil kasutatud numbrid: 1. Fr. Krulli Püstkatel, 2. Aurumasin Fr. Krulli, 3. Täispiima vann, 4. Piima kaal. 5. Soojavee paak. 6. Täispiima soojendaja separaatori jaoks. 7. Kooritud piima (lõssi) pastoriseerimiseks, 8. Separaator Alfa-Laval, võimsus 5000 liitrit tunnis, 9. Koore pastöör, lõssi vann, 11. Lõssi kaal. 12 petipiima vann, 13. Koore jahutaja läbivoolava külma veega, 14. Koorevann, 15. Võimasin, 16. Koridori lõpus puurkaev aastast 1936. 17 tsentrifuug rasvaproovide tegemiseks. 18. Lõssi vann kaseiini ja lahja kohupiima tegemiseks. 19. Detsimaal kaal või pakkimiseks. 20. Triöör teravilja puhastamiseseks. 21. Tuulik prahi eemaldamiseks teraviljast.


Jäähoidlas hoiti talvel Mustjärvest lõigatud jääkuubikuid. Suvel või ja koore jahutamiseks.

Katlamajas kasutati 1. Eesti ajal 50 sm pikkusi enamuses lepa halge. Okupatsioonide ajal brikett ja pätsturvast ning põlevkivi.

Piima-toojad olid Kokora ümbert, Savastverest, Kuningverest, Tõruverest, Viljuse külast (Pala vald), Nõva, Vea, Mäkaste, Luigemetsa külast (kõik Pala valla külad. Kokku ca 220 üksust. Kokora mõisa ümbrusest toodi ka kaherattaliste kärudega piim meiereisse. Kärud tegi Fr.Gertz, kes lahkus 15. Mail 1940 a perega Saksamaale.

Meier oli kuni 1935 aastani Arnold Ots, Otsa järgi tuli Juulius Põder Võrumaalt ja abitööline Ella Mäeoja Järvamaalt. Raamatupidaja oli I Eesti ajal Gustav Kreos ja hiljem Hugo Jääger Nõvalt. Kassapidaja August Hallik Välja külast.

Veel mõnda Kokorast Karl Raagi meenutustest. Meie pere kolis Pala valla Luigemetsa külast mais 1930. Olin siis alla viie aastane. Seal said meie naabriteks metsavaht Puustak (Oha Salme isa), Gerts Friedrich, kes tegi puutööd (valmistas regesid, saane, töövankreid ja muid talumeestele vajalikke asju) ja Juhan Bendrot, kes tegi sepatööd. Mõisa aegsed moonakate majad 3 tükki lähiümbruses olid selleks ajaks juba maha lõhutud, samuti ka 2 karjalauta. Materjali kasutasid asunikud oma hoonete ehitustel . viinavabriku osa lõhkusid asunikud 1931. Aasta talvel maha. Häärberi osa ½ lõhkumist ei mäleta. Aleksander Mäll ehitas saadud materjalist omale elamu ja lauda. Karl Puuseppa osas sai köök ja 6 tuba. Jaan Uibo majas oli lõhikest aega umbes 1935-1936  pood. Poe pidajaks oli Eduard Laumets Torilast. J. Karro likvideeris oma poe peale juunit 1940. Sinna jäi ainult postiagentuur ja telefoni punkt. Alatskivi Tarbijate Ühisus avas 1945 aastal Uibo majas poe. Müüjateks oli järjekorras: Must, Aleksander Soo, Karl Raag kuni 1965 a, ke släks Võru linna elama. Sellel ajal ei müüdud poes ei jäätist ega nätsu. Leiba toodi Kallaste leivatööstusest tellimise peale 13 kop kg. Sai 12 kop kg. Kaubeldi suhkru, soola, konservide, viljakohvi, tee, kommide, küpsiste, heeringa, meeste-naiste pesu, vatikuued, kirsasaapad, kalossid ja muud hädavajalikud majapidamis kaubad. Kokorale jõudis elekter 23 juuli 1963 aastal.

Lepasepa kuivati töötas kuni kolhoos ehitas uue kuivati. Tuletõrje selts oli Kokoral olemas, juht Eduard Nugin, võistlusi ei peetud. Kokoral töötas I eesti ajal kuni 1940 a Kokora Maanoorte ring, juht oli August Läst Tõruverest. Samariitus (medits mõiste, „aita hädalist“) oli olemas. Olin ka ise selle kursuse lõpetanud. Mina, K. Raag töötasin Kokora meiereis 1.II. 1942 kuni VII 1951 a algul kütjana-masinistina, edasi võimeistrina, koorejaama juhat peale võitegemise lõpetamist Kokoral.

PS. Puusepal oli tõesti suur õunaaed, umbes 120 puud. Käisin ise ka seal õunu võtma.s õunad pandi aias olevasse õunamajja õlgede peale. Õunaaed oli renditud välja Aleksander Kookile, kes maksis 50 senti võtmise eest päevas poistele. Aia rent oli 600 krooni aastas. Õuna pandi aida all asuvasse keldrisse peale sorteerimist aiamajas. Enne jõule viidi õunad Soome, kus nad realiseeriti.

Mõisa vana saekaatrit polnud olemas enam. Küllap oli seal olemas minu isa Albert Raagi saekaater, aurukatel Garet, sindlilõikus masinad kuni 1940 aasta sügiseni. Isal oli sepikoda (hoone veel alles) isa hoidis seal rehepeksumasinat (R. Garet) ja traktorit „Fordson“ 1936 aastast. Võeti Alatskivi sohvoosile 1944 aastal.


Tervitades Karl! Libedat sulge!