Saturday, March 9, 2013

Teen blogi pidamises kuuajase pausi

Senikaua võib imetleda nt Gunnar Rebase fotoalbumit Kokora külaseltsi tegevuse kohta. Väga meeleolukad ajaloolised pildid. Kes veel ei tea seda linki, siis saab järele vaadata.

nt

Hobupäev Kokoral, 11 juuni 2011

DSC_4240


Talgud Kokora külakeskuse juures 5 juuni 2011

05062011080

Sunday, March 3, 2013

1925 aasta oktoobrikuu 24 päeval.

Marana küün. Hilisem Silvia.

1925 aasta oktoobrikuu 24 päeval. Joosep Jakobi poeg Teras on kantseleisse ilmunud, 46 a vana, põllumees, elukoht Kokora vallas, Passikaevu talu. Teras andis üles, et ta sulasel on 22 oktoobril 1925 tööõnnetus juhtunud. Sulane Eismel on läinud Gustav Freivaldi Marana tallu appi reht peksma ja käsi on masina trumli vahele jäänud, parema käe sõrmed said vigastada. Pala arsti juures käidi, dr Kruuse. Hetkel asub Tartu ülikooli haavakliinikus. Teras palub edasisi juhtnööre ja samas teatab, et Eismel pole kogu aeg tema sulane olnud, vaid vahel on omavoliliselt mujale läinud tööle.
 
Rehepeksumasina omanik on Johhanes Mardi poeg Päss, 40 a vana, elab Pala vallas, Kooli talus.
 
Edasi tuleb tööõnnetuse kirjeldus, kuidas allalaskja Rebane oli kuhugi ära läinud ja Eismel läks siis ise ja nii juhtus. Kuulis veel, kui karjus, et Pida! Pida! Peetakse Eismeli enda hooletuseks ja süüks. Eismel karjunud seal valust.
 
Rehepeks toimunud hommikul vara, osalt laternavalgel lausa. Masin asus mõisa ruumikas küünis.
 
Vilja lahtiraputaja Hilda Gustavi tütar Hunt, Kokora vallas, Kokora mõisas elukoht, tunnistab, et Eismel olla sel hetkel just kõrvale ka vaadanud silmapilguks. Lisaks olnud Hilda öelnud alguses, et allalaskmise juures tuleb ettevaatlik olla.
 
Kuulati ka üle Voldemar Leena poeg Rebane, 23 aastat vana, imelik, et ta ütleb, et ta elukoht on Kokora vallas, Teelahkme talus. Ütleb, et teenib juba 3 kuud Pässi juures allalaskjana. Et tema pole Eismelil käskind alla minna laskma. Et too ise läks.
 
Hilda Hunt 24 a vana tunnistab, et tema hüüdis, et Pida! Pida! Ja tõmbas vapralt Eismeli käe veel enne välja, kui masin seisma jõuti panna.
 
Freivald on 53 a vana. Freivald tunnistab, et tema pole poissi sinna üles sel hetkel käskind minna ja viimast kõrt hakata trumli toppima.
 
Eismelid elavad Ranna vallas. Eismel on 17 a vana, Saare vallas sündinud. Et tema oli tund aega olnud seal peal, siis masinist Päss saabus lõpuks kohale. Eismel süüdistab Pässu ja Freivaldi. Freivald käskis edasi lasta, lase aga kiiremini, et lase aga kaerad ka mul läbi, ja oli sunnitud edasi töötama. Ja Pässu süüdistab, sest Pässult ta küsis, et tema ju pole mingi ametlik pealelaskja, et nüüd kus ta ise kohal on, et pangu Rebane selle töö peale tagasi või keegi, kes tunneb asja. Aga Päss ei võtnud teda kuuldagi.
 
Eismel palub Freivaldilt ja Pässult kulud välja mõista. Eismelil puuduvad parema käe sõrmed ja kirjutada ei saa.