Monday, December 17, 2012

Karl Puusepa ja Suits Augusti mälestused 1905. aastast Kokora kandis


Karl Puusepp kirjutab 1905. aastast oma mälestustes, mis on leitavad Erich Uibu fondist Ajalooarhiivis:

1905 aasta oli rahva ülestõus mõisnike vastu. Kokora mõisas oli asja-olu nii: mõisatöölised loobusid tööst ja panid heinad koos küüntega põlema. Kogu Venemaalt tuli sõjavägi, mis oli kutsutud Baltimaadesse. Tuli ka osa sõjaväest Kokora mõisa. Siis oli mõisaomanik kohal ja kutsus mõisatöölised oma juurde. Ütles siis nendele, et tegite majapidamisele suure kahju. Heinad on põletatud ja loomad jäävad nälga. Mõisaomanik ütles siis veel, et mina annan teile andeks ja ma ei lase teid karistada. Seda ütles ta terve rahvaväe ja sõjaväe juuresolekul. Siis ta lausus, et laske majapidamine korda seada. Tulge korralikult tööle, aidake heinu osta, muidu loomad lõpevad ära. Rahvas tuli tööle ja läksid Venemaale heinu tooma, nende heintega sai kari üle peetud.
Nii toimis Kokora mõisaomanik Rathlef. Kuid teistes mõisates nagu Alatskivil, Saare vallas ja teistes mõisates lasti sõduritel töölisi nuhelda. Nad said 20 või 50 vitsahoopi nagu oli ettenähtud.

Inimeste seas levinud jutt, et mustsada tuleb. Mustsada tähendas ülestõusu. Kõik ümbruskonna talurahvas läinud alla koolimaja juurde kokku. Seal hakatud valima saadikuid, kes hakkavad vallaasju, viinapoode, metsi üle võtma. Alguses valiti saadikuid talumeeste hulgast, siis ka käsitöölisi. Metsade ülevõtja-saadikuks määrati Viljuse Juhan Kallastelt. Taheti valmistuda ka mustsaja (sõjaväe) tulekuks ja jagada selleks püssid välja. See toiming jäi siiski ära. Karistussalkade sissetulekul hakatakse arreteerima töörahva saadikuid ja nad vangistatakse kuueks kuuks.
Talumehed tõstsid sügisel uuesti mässu. Alatskivil lastakse novembris mõisniku poegade/Vara krahvi poolt valitsemaja ees maha Musti Joosep. Kokora valla mässajad pannud ka seekord Kokora mõisniku metsi, 2 heinaküüni ja ühe viljarõugu põlema. Mõisniku pojad olid läinud Kallastele, lasknud seal ühe sõduririietes mehe maha. Tulnud aga välja, et see nende sorti mees olnud. Pannud ta siis ree peale ja ära viinud. Rüüstamisi ja põletamisi Kallastel ei toimunud. Küll aga käinud Kallaste mehed mööda tänavaid ja kandnud punaseid lippe. Apteegi seina pealt kisti maha riigi vapp ja lauldi sellist laulu:

Maha verega võidetud troonid
nende kandjad nüüd kadugu teelt
ainult kurnaks meid kullatud kroonid
nende kandjad nüüd kadugu teelt
Ärka üles sa rõhutud rahvas
Ärka üles nüüd tööliste parv
Ärka üles ja ole nüüd vahva
kui kutsub meid võitlusse salk.

(Suits August, 84 a, Kallastel, Erich Uibu fondist)

Wednesday, December 12, 2012

Väljamõisa elaniku Õunapuu Liisu 1970ndatel kirja pandud mälestused elu-olust 100 aastat tagasi. Kirja pannud õpilane Aasmäe Malle (Erich Uibu fondist).
Rehetoas oli üks tuba. Seal elati ja valmistati toitu. Rehetoa tuba nimetati köögiks. Toas oli üks laud, mis oli valmistatud puust. Talveõhtutel naised kudusid rehetoas ja mehed tegid pastlaid. Aeti koos juttu ja räägiti muinasjutte. Suvel magati aidas ja talvel rehetoas. Majades oli ka vene ahjusid. Ka nende peal magati.
Peale elumaja oli veel ait ja laut. Õu oli tavaliselt suur. Pumbaga kaevud olid olemas. Sauna köeti iga laupäev. Sauna kasutati ka arstimiseks, kupulaskmiseks ja sünnitamiseks. Mehed ja naised käisid koos saunas. Külalisi ei viidud sauna.
Kui käimlaid taludes ei olnud, siis lasti ümber maja. Igal talul ei olnud piirdetarasid. Taluaedades kasvatati ka lilli, enamjaolt jorjeneid. Köögiviljaaias kasvatati enamjaolt kapsaid.
Suvel söödi kell 8 keskhommikul, lõunaajal kell 2 ja õhtul söödi siis kui töölt koju tuldi. Sügisel söödi kell 6 hommikul, lõunal kell 11 ja õhtul jälle kell 6. hommikul söödi peamiselt leiba, liha ja silku. Söögiks kasutati veel hernesuppi ja kapsasuppi. Söödi ka putrusid: kapsa ja tanguputru.
Leiba ei küpsetatud korraga väga palju kuna seda jätkus tavaliselt nädalaks ajaks. Siis tehti jälle uus. Leiba oli taludes ikka. Seda jätkus enamjaolt lõikusest lõikuseni. Odrajahust tehti karaskit ja kisalt. Moskva jahust tehti paremat leiba. Iga talu kasvatas ka kapsaid, herneid ja tatra. Seda söödi talvel. Sööki hoiti nii talvel kui suvel sahvris. Rõõska koort anti perele üks toop, lõssi aga kaks toopi. Piim pandi suurtesse kaussidesse, võeti koor pealt ära ja hakati kulbiga kloppima. Nii valmistati võid vanasti. Pere võid ei saanud, sest polnud piima, millest võid teha. Lüpsma tulnud lehmapiim anti kohe vasikale.
Liha praeti ja pandi supi sisse. Looma ja seaverest tehti vorsti ja käkke. Taludel jätkus küll liha ka suitsutamiseks. Soolaselt söödi silku ja heeringat. Seda osteti tünnide viisi. Pühadeks, pulmadeks ja matusteks tehti sülti, õlut, vorsti. Keedeti kapsaid ja liha. Pulmadeks ja matusteks võeti kaasa leiba ja liha. Kui katsele mindi siis osteti ühekopikalisi saiu ja võeti õlut kaasa. Nii käidi vanasti katsel. Õlut valmistati linnastest. Puskarit hakati ajama alles 40 aastat tagasi. Korraga tehti 7,8 liitrit.
Vanasti kasutati savikausse, kopsiuid, puukibusid, vaagnaid, lähkreid ja puulusikaid. Nad olid mustrilised.
Pere sõi ühest kausist. Peremees ja perenaine sõid eraldi lauas. Teomees või tüdruk mõisatööl käies sõi leiba ja silku. Koolipoistele kihelkonnakooli pandi kaasa liha, leiba ja silku. Imikutele anti toiduks rinda. Enamjaolt 1 kuni 2 aastat. Suhkrut kasutati tee ja kohvi joomiseks. Meestel olid peas suvel riidest mütsid ja jalas linasest kirjud püksid. Pesud olid ka linasest riidest. Meestel kampsuneid ei olnud. Kuued olid neid põlvist saadik.
Naistel oli suvel peas väiksed rätikud. Kampsuneid ei olnudki siis. Jakid olid nii pikad nagu kuuedki. Särgid olid linasest riidest. Igas talus kooti linast riiet särgi jaoks neli kuni viis seina. Kangad pleegitati kevadel.
Rätsepad käisid talus-tallu riideid õmblemas. Talvel käidi lubjaviltidega. Kasutati ka jalanartse. Pastlanahku osteti poest. Pastlad tegi enamjaolt peremees. Niinest viiske kasutati suvel heinamaal. Nahaparkijaid külas ei olnud. Pargitud nahku osteti poest. Kallastel oli nahaparkal.
Rikkad kandsid peas tulupeid ja tanusid. Naised kandsid kõrvarõngaid ja sõlgu. Umbes nelikümmend ja viiskümmend aastat tagasi hakkasid mehed ja naised esmakordselt juukseid lõikama. Kõik mehed ei kandud pikki habemeid.

Mõned folkloorilood rahvaluule arhiivist. Kahjuks olen unustanud nimed mahakirjutada. 2009.


Mu lemmik on üks naljand Savastverest: 

Keegi kord hõigand, et Aee, Juuli. Aja pull koju. Kohvile on koort vaja! 


Kureniidu metsa taga on heinamaa. Kord läinud keegi mees sealt mööda ja näinud heinamaal valgeis riides naisi tantsimas. Mees läinud ligemale aga siis kadunud naised ära ja järgi jäänud üks hall auk. Joh. Roomet. 

Vaaraod karjuvad vees. Üks võtnud lodja servast ja küsinud, millal tuleb viimnepäev. Laevaülem öeld Homme! Ei tohi öelda, ei tea, muidu tuleb õnnetus ja nad tõmbavad laeva vee alla. Näkid on pool kala, pool inimene, teinud sellist häält varau, varau! Näkid on vaaraoaegsed inimesed. Sohvi Sepp Torilast. 

Kodavere pastor Voss näinud kord, kuidas kabelis mänginud mõisnikud kaarte. Läinud vaatama, et paganad peksnud Pala mõisniku. Ainult Piibli abiga suutis Voss ennast ja parunit sealt päästa. 

Varbemetsa kaevust veetoojatel juhtus õnnetus. Vaimud ei sallinud veevõtmist. Kord üks kuri mees jäänud seal vankri alla ja leitud surnuna.

Savastveres olla Viinaorg. Kunagi teinud seal lepavõsus eestlased viina. Saadud aga jälile ja antud trahvi. Hiljem jooksnud seal oja välja. 

Mõrtsukamägi. Vanasti mängitud seal lõkketule ääres kaarte ja tekkinud tüli, mindud riidu ja üks seal ära tapetud. 

Mustjärve nimi tulnud sellest, et seal kord musta oina villa pestud. 

Voss olnud kord Kodavere külas ristsetel. Kutsar aga jäänud nii purju. Õpetaja ronis kaleskasse kutsari asemele, pannud kutsari kuuesiilu oma istumise alla, et kutsar maha ei kuku. 

Soo sees Kokora Pala mõisa vahel on Rootsi aegne sõjatee. 

Must kuningas elanud Kuningveres. Langenud aga ordurüütlite käe läbi Kuningvere ja Mustjärve vahel. Ta olnud Äkemäe Reinupoeg Reinu suguvõsast. Ta rist on siiani Alatskivi kiriku juures. Ta olnud nii rikas, et kui ta õhtul oma raudväravad kinni pannud, siis kostnud krigin 7 versta kaugusele. 

Kallaste-Kodavere tee vahel näinud kord üks talumees musta koera enda eel jooksmas, koer astund ühe talu aknast sisse, sealt varsti keegi ära surnud. 

Sudemäel oli võsa, seal elanud hunte. Libahunte ka. 

Tagajärve mäelt on leitud sakslaste raudkiiver. Enne maailmasõda leitud sealt ka rahasid, ühel oli peal saksa raudrüütel. 1561 või 1565. Ed. Villik. 

Sudemäel kuivatanud kurat raha. Keegi ei julenud öösiti sinna minna. Lapsed kord näinud seal kuradit, olnud moondunud näoga. 

Viljuse metsas on üks rist, keegi surnud sinna ära. Vahel nähakse seal kirikuõpetajat vastu tulemas. Risti juures kaob õpetaja alati ära. Usutakse, et sinna kohta, kuhu surnu leitakse, peab risti viima.

Viljuse metsas laps kisendab – ema, ema! Läksid kord ühed vaatama, kedagi polnud. Kolm korda juhtunud see lugu. Metsa olevat kord keegi vanatüdruk oma lapse ära tapnud. Iga 7 aasta tagant laps kisavat seal metsas. Haldjad nähakse tavaliselt seal, kus midagi kurja on juhtunud. 

Kord käinud Kodaveres keegi mustas riietes naine Kauri Leeni kannul. Mine mööda, kui oled õige inimene!, öelnud Leeni. Sel hetkel olla kummitus ära kadunud. 

Kord kadunud üks tüdruk Savastverest ära. Jooksnud mööda jääd järvede taha metsa. Teisel päeval tulnud tagasi, öeld, et üks hall käsi vedanud teda. 

Kord maetud kedagi rikast leske Kodavere surnuaeda. Sõidetud kabeliaia poole, kui üks oks maast hakanud vankriratta külge ja muudkui kolksus seal. Viimaks ajanud oks vankri koos surnuga ümber. Lõpuks alles hädavaevu saadi lesk maamulda maetud. Usuti, et see oli mingi vaim, kes vanast naisest veel kinni tahtis võtta. 

Savastvere kääbastest on leitud ka üks püss. Auad on seest sisse langenud, karjapoistele antud käsk, et nad audu puutu ei tohi. 

Kodavere kiriku alla on maetud kulda. Üks rikas tartlane peitnud selle Tedreküla poolsesse müüri alla. Jaaniõhtul peab kolm korda koputama raudkangiga müüri pihta, siis tulevad rahakastid välja. 

Kokora vanaparunid surnudkambris olla varandus maetud. Poisid käinud seal isegi sees, leidnud vaid luid. 

Kodavere surnuaia taha on maetud viis venetäit rootsi hõbedat. Isegi rootslased on seda vabariigi ajal otsimas käinud. (Kodavere rannas kord Põhjasõja ajal kullalaev põhja läinud).

Kodavere kell olevat pärit Rootsimaalt. Tehtud vasest ja peale loetud kõik tuule, maa, taeva ja meresõnad. 

Kuningvere lähedal Rootsi tee, Põhjasõja aegne sõjatee, mis läinud kuni Tartuni välja. 

Katkusurnuid maeti taluaedadesse. Katk tulnud Venemaalt, viisud jalas. Teade Moku külast. 

Kokora mõisa soo peal peab olema raha. 

Tagajärve mäe peal on umbluu. Ajab verist vahtu välja. Lõpuks matnud kirikuõpetaja luu ära. Sellest ajast ei kisenda enam. 

Kord teinud Kodaveres poisid julgusproovi. Üks pidi öösel magama kirikualtari peal. Teised tahtnud teda aga öösel hirmutama minna. Kirikualtaril maganud poiss kuulnud kolinat, võtnud püssi, mis ta kaasa oli võtnud ja lasknud hirmutaja kolli pähe maha.  

Veaparandus

Vallalehe Kokora piltide esimese pildi loos on väike aps tulnud sisse. Voldemar Reinmann poleks tõesti saanud 10 aastasena vabadussõjas käia. Aastaarvu otsisin geni.com- ist. Tõsi aga on, et see pilt seal rippus ja ripub. 

http://www.geni.com/people/Voldemar-Reinmann-Reima/6000000007417335627

Kuskil kohtasin veel mingeid aastaarve, aga millegipärast oskasin just eksliku välja valida. 

Igatahes vabandused. Tegijal juhtub. Kes ei tee, sellel ei juhtu midagi. 

Friday, November 30, 2012

Evald Loosaare mälestused Kokoral viibimisest 1940ndail, lõik raamatust


Enne Palamust suuri asulaid ei olnud. Palamuses tehti jälle peatus kuni õhtuni. Siis anti uuesti käsk edasiminekuks. Öösel jõudsime Saare mõisa. Keelati laiali minna, sest varsti jätkame teekonda. Istusimegi pervele põlispuude alla. Istudes siin, kaugel kodust, mõlgutasin mõtteid praegusest olukorrast, kuidas sõda on paisanud inimesed tundmatutesse kohtadesse, kuhu rahuolukorras vaevalt oleks kellelgi asja olnud. Mõtleisn oma kodurahva peale, mida nemad teevad ja mõtlevad. Tuli meelde ka vend Volli, kes oli siirdunud Soome. Mõlgutasin iseendas neid mõtteid, kuni uni hakkas vaevama, siis aga anti käsk edasiminekuks. Jälle venis pikk kolonn kodumaa teedel öises vaikuses ida poole. Hommikuks jõuti Jõeperasse. Siin peatuti. Jõeperast liikusime edasi läbi suure metsa. Jõudsime suuremasse asulasse. Kokora mõisa. Öeldi, et siin tuleb pikem paetus. Voor asus mõisaõuele, meie aga sinna, kuhu keegi sai, kas hoonetesse või aeda põõsaste ja puude alla. Mehed sõid ja puhkasid rännakuväsimust välja. Järgmiseks hommikuks olid mehed erksad ning välja puhanud. Hakati jälle ringi hulkuma, tehti omavahel või asula tüdrukutega nalja. Suured naljamehed olid minu tädipoeg Klaudius Hirv ja Verioralt pärinev Reinmaa või Reinsoo, nime enam hästi ei mäleta. Nad rääkisid puhast võru murrakut, mis eriti meeldis kompaniiülemale kapten Talbakule. Seeütles tihti, et Hirv ja Reinmaa, rääkige Võru murdes oma naljalugusid ja anekdoote. /.../ mehed teevad seal kommude üle nalja.
Kokoras anti ka marketenderit. Mehed said viina, suitsu ja muud värki. Viinad pandi kokku ja algas jooming. Ka kompaniiülem Talbak, samuti rühmaülem, leitnant, kelle nime olen unustanud, võtsid meeste seltsis joomisest osa. Tehti nalja, vaieldi ja tuju oli kõikidel ülev. Mõned, kes rohkem purjus olid, räuskasid, et lööme enne tiblad puruks, siis anname ka füüreri sõduritele naha peale ja ajame nad Vaterlandi tagasi. Nende praalivat juttu kuulates tuli umbes nii välja, et Peipsi on põlvini ja Vene sõdalased arad poisikesed, kelle laialiajamiseks pole muud vaja kui head kaigast, voolikut ja vett. Ka kompaniiülem Talbak sattus joodud viinast ja meeste praalivast jutust vaimustusse. Ta haaras kabuurist revolvri, vehkis sellega ja kõmmutas lähemasse puusse rida laske, hüüdes, et teeme kommud ja venelased sõelapõhjaks ja peamehed poome oksa. Kuid joobnud inimese puhul on relvaga mängimine juba ohtlik ja liig. Kainemad mehed hakkasid rahustama, taibates, et see asi ei või hästi lõppeda, kuna ka osa purjus mehi tahtsid relvi haarata ja paugutama hakata, mis oleks häirinud kohalikke elanikke ja oleks võinud ka õnnetusi põhjustada. Paukude peale ilmus kohale suurem ülemus – pataljoniülem – ja ajas ähvarduste saatel mehed laiali, lubades kõik korrarikkujad kartsa panna. Kedagi siiski ei karistatud ja asi lõppes õnnelikult. Isegi Talbakut ei karistatud, vaid piirduti vist peapesu ja hoiatusega.
Kokoras olime kaks päeva. Mehed olid surmkindlad, et meid viiakse Narva rindele – Krivasoosse. Ja selles ei kahtlenudki keegi. Kuid kolmandal päeval võeti mehed rivisse. Toodi nimekirjad ja hakati mehi rivist välja hõikama. Nii koguti nimeliselt teise rivvi umbes kolmsada meest ja öeldi, et neil tuleb äraminekuks valmistada. Äraminejate hulka olin ka mina määratud, samuti Orava meestest Kalamees, Hirv ja ka Reinmaa. Peagi läks meie väljavalitud grupil marsiks lahti., kuid nüüd juba lõuna poole Alatskivi suunas, suurem osa mehi jäi Kokorasse maha. Meie aga jõudsime õhtuks Alatskivile.

Sinna nad jäid ööseks ja hommikul jätkasid teekonda Kavastu-Koosa-Vara-Tartu. Aasta oli siis 1944, 2-3 august.

Wednesday, November 28, 2012

Alatskivi vallalehest Kokora päevadest
Kellel on vanu Kokora kodukandi päevade pilte võiks saata ja blogis jagada.

Monday, November 26, 2012

Helle Otsa käsikirjast Kokora kolhoosi isetegevus 1972 aastal


Kokora kolhoosi isetegevus aastal 1972

Rahvatantsijad (naisrühm)

Kiira Brussakova
Mare Saarela
Maie Värv
Teras Helju
Valve Hantson
Kubja Helgi
Silvi Jõgi
Helle Ots

Tantsud:
Tuljak, Tühjajutu tants, Oigemba-vasemba, Kalamees, Kolhoosipolka, Raksi-Jaan.

Naisansambel

Kiili Johanna
Koolmann Senni
Paabo Urve
Paapsi Veera
Saarela Mare
Teras Helju
Mesipuu Helju

Laulud:
Ootus, Närbunud õied, Silmad, Noorte laul I, II, Sa tee mis teed!, Emale.

Meesansambel

Raudjärv Arnold
Saarela Väino
Paabo Kaljo
Ilves Ervin
Värv Riho
Tuustik Johhanes
Kalvi Ruudi
Allika Agu

Laulud:
Silmad, Meri mu meri, Mul onn mägedes on, Saunalaul, Hõissa-pulmad.
Laulu õpetas ja akordionil saatis Kiili Ellinoor

Näitlejad:

Ed. Vilde „Vigased pruudid“
Tegelased:

peremees: Kalvi Rudolf
sulased:
Joosep- Paapsi Evald
Juhan- Allika Agu
Tütred: Miina- Värv Maie
Leena- Ots Helle

Mulgid-kosilased:
Enn- Teras Einar
Jaak- Värv Riho

Esineti Kokoral ja Pala rahvamajas koos Pala isetegevuslastega (nendel oli oma kava). Kavas oli esineda ka Alatskivi keskkooli ruumes, millegipärast jäi see ära. Rahvariided laenutasime Alatskivi keskkoolist. Näidendi dekoratsioonid tegime ise.

Mäletan pidu ka 1965 aastal, kus olin ka tegev. Tolleaegse Savastvere algkooli õpetaja Juraku Sirjega panime kokku väikse kava. Väiksed estraadisketšid (1-2 tegelast). Lausime selliseid tolle aja poppe laule nagu „Suksutall“ ja veel teised laulud.

Isetegevuslased aastal 1972 Kokoral.

Kiili Ellinor, akordion, laulu, tantsu saatja.
Ilves Ervin, meestelaul, Tuletõrjuja (surnud)
Raudjärv Arnold, meestelaul, kolhoosi esimees (surnud)
Brussakova Kiira, tants, partorg
Paabo Kaljo, meestelaul, zootehnik (surnud)
Paabo Urve naistelaul, zootehnik
Paapsi Evald, näiterühm, autojuht (surnud)
Paapsi Veera, naistelaul, raamatukogujuhataja (surnud)
Saarela Väino, laul, seatalitaja
Saarela Mare, tants, laul, seatalitaja
Kalvi Rudolf, laul, näidend, pensionär (surnud)
Värv Riho, laul, näidend
Jõgi Silvi, tants, Kokora kaupluse juhataja
Teras Helju, tants, laul, postiljon (surnud)
Teras Einar, näidend, autojuht
Kiili Johanna, laul, pensionär (surnud)
Koolmann Senni, laul, pensionär (surnud)
Ots Helle, tants, näidend, kaupluse müüja
Allika Agu, näidend, laul, elektrik
Hantson Valve, tants, seemendaja
Tuustik Johannes, pensionär, laul (surnud)
Kubja Helgi, kodune, tants
Mesipuu Helju, laul, raamatupidaja (surnud)

Aktiivselt tegutsesime 2 kuu vältel, 7 korda kuus proovid. Peagi kaotati Kokora kolhoos ja liideti Alatskivi sohvoosiga. Olime siis Alatskivi sohvoosi Kokora osakond.

Kirja pannud Helle Ots
14 juuni 2010

Kaljo Kiili ja Anne Toome Savastvere ja Kokora raamatukogu ajaloost. Ilmunud 1997 aasta Alatskivi vallalehes


Kokora raamatukogude algusaastatel

Kokora vallavolikogu 6. novembri 1897. a. (vana kalendri järgi) protokollis on kirjas “ Kuna laulumängu selts „Vambola“ põhikiri on kinnitatud, lubada selle koosolekuid kui ka laulu- ja mänguharjutusi vallamajas pidada, kui nemad valla talitusi ei sega.“
1925. a. välja antud koguteoses „Tartumaa“ on kirjas, et haridusseltsil Vambola on 70 liiget ja raamatukogu 442 raamatuga.
Et luua sellist seltsi ja asutada raamatukogu. Pidi vallas olema ärksaid inimesi, kes haridusest lugu pidasid, aa samuti tasemel põllumajandus. Tuletame meelde, et esimesed talud Kokora vallas osteti 1867.a. Suurim ostmine oli 1873. a. ning viimased talud osteti mõisalt 1910.a. Eks see kõik andis iseseisvust ja soovi midagi ära teha.
20-ndatel aastatel tegutses Kokora valla peale „Vambola“ seltsi veel laenuühistu, põllumajanduslik ühistu, valla tulekahjude abistamise selts, Kokora tuletõrjeselts, Kaitseliidu kompanii, Savastvere rahvaraamatukogu selts. Kahjuks ei ole alakirjutanu kätte sattunud nende kohta kirjalikku materjali, v.a. Savastvere raamatukogu.
Kohaliku rahva mälestuste järgi tegutses raamatukogu vallamajas, kust see hiljem viidi üle Torila külas asuvasse majja. Neljakümnendatel aastatel viidi raamatukogu sellest majast üle tee asuvasse kauplusse, mis oli ära võetud luuletaja Anna Haava vennalt.
1956.a. alustati Torila raamatukogu üleandmist Kallaste raamatukogule ning järgmisel aastal Torila raamatukogu suleti. Seega sai raamatukogu töötada 60 aastat. Raamatukogu viimase juhataja Leili Songe andmetel viidi raamatukogust ära ja hävitati kõik enne 1940.a. ilmunud trükised.
Raamatukogu „puhastamine“ viidi läbi kahes järgus: kõigepealt korjati ära Eesti Vabariigis välja antud kirjandus, seejärel ka möödunud sajandi kirjandus. Mäletan ise, kuidas Alatskivi kooli katlamajas põletati pakkide kaupa raamatuid. Ei tea, kust need toodud olid ning kellele need kuulusid. Edgar Lassi abikaasa mäletab, et esimene Torila raamatukogu raamatute hävitamine toimus juba 1940.a. Kallaste venelaste poolt.
Olgu siinkohal ära nimetatud viimased Torila raamatukogu juhatajad: August Blaubrick, Maie Härma, Leili Songe.
Teiseks ja nooremaks raamatukoguks Kokora vallas oli Savastvere Rahvaraamatukogu Selts. 15. märtsil 1921.a. toimus raamatukogu juhatuse esimene koosolek, milles osalesid juhatuse esimees Aleksander Tikk, laekahoidja Paul Poolakese ja sekretär Eduard Naarits. Kaks esimest olid Savastverest, Eduard Naarits (Maie Halliku isa) Kuningverest.
Arutlusel oli uute liikmete vastuvõtmine ja peo korraldamine. Selts organiseeriti ajal, mil Vabadussõja lõpust oli möödunud veidi üle aasta. Seltsi liikmeteks astus enamik Savastvere, Kuningvere ja Tõruvere talupidajatest või nende pereliikmetest. Seltsi asukohaks sai Savastvere algkool, kus tegutseti kuni nõukogude okupatsioonini.
Selts ei tegelenud mitte ainult raamatute ostmise ja laenutamisega. Regulaarselt korraldati peoõhtuid, mille sissetulek läks uute raamatute osmiseks ning ürituste läbiviimiseks. Seltsi juures tegutses sega- ja naiskoor, igal aastal toodi lavale 1-2 näidendit. Näiteks 1921.a. O. Lutsu „Pärijad“, 1925.a. „Maja metsa ääres“, 1928.a. L. Koidula „Säärane mulk...“, 1930.a. O. Lutsu „Paunvere“.
Peoõhtul esinesid koorid, mängis orkester, kellele selts esinemise eest ka maksis. Seltsi liikmetele korraldati ka perekonnaõhtuid.
Peale 1926.a. hakati esinema ka väljaspool Savastveret. Nii esineti 1926.a. Nõval, 1927.a. Kadrina mõisas, 1929.a. Kokoral, Nõval ja Alatskivi lossis. Näiteks 14.detsembril 1930.a. Alatskivi lossis peetud peo kavas oli naistrio ja naiskoori esinemine, näidend „Paunvere“, segakoori laulud. Esinemistele järgnes tantsimine orkestri saatel. Pääsmed maksid 30 ja 40 senti, tantsuks 35 senti. Pidu algas õhtul kell 7 ning lõppes hommikul kell 3. peeti väga täpset kulude-tulude arvestust, mille kinnitas juhatus. Juhatus otsustas ka milleks raha kulutada. Alati toodi välja, kui palju maksti peolt saadud rahast kehtestatud makse.
Näidendeid lavastasid kohalikud inimesed ise. Igaks aastaks valiti seltsile näitejuht. Esimestel aastatel tegutsesid näitejuhtidena Gustav Kreos, Eduard Naarits ja Rudolf Kalvi.
Juhatusse kuulus alati ka raamatukogu juhataja. Rida aastaid oli selleks Eduard Nugin, hiljem Albert Lauri. Selts sai toetust Kokora vallavalitsuselt.
On säilinud raamatukogu päevaraamat aastatest 1931-1939, kus on päevade kaupa peetud arvestust, mitu raamatut laenutati, palju oli lugejaid, mehed naised eraldi. Näiteks 1931.a. laenutas raamatukogust raamatuid 344 inimest, välja laenutati 657 raamatut. Rohkem laenutati raamatuid talvekuudel, siis laenutati kuus 5-7 päeval. Suvel laenutati raamatuid 1-2 korda kuus. Ligi 70% laenutajatest olid mehed.
1939.a. nii laenutajate kui laenutatud raamatute arv oluliselt vähenes. Miks, ei ole teada.
Edasi jagas Savastvere raamatukogu teiste raamatukogude saatust. Kõik, kes me õpiisime Savastvere algkoolis 1944-1948.a. mäletame, et raamatukogu kapp asus klassiruumis, kust Albert Lauri andis raamatuid välja ka õpilastele. Olgu märgitud, et algkoolil oli oma õpilaste jaoks ka lastekirjandust.
Kui raamatuid ära hakati korjama, jätkus Albert Lauril julgust oosa neist kõrvale panna. Aastate eest saime temalt lugemiseks selliseid raamatuid nagu A. Mälgu „Hea sadam“, „taeva pilgu all“, A. Kivikase „Nimed marmortahvlil“ jt. Viimane oli sõjajärgsel perioodil kõige nõutavam raamat, mida anti käest kätte. Seda enam paneb imestama, et aasta paar tagasi sai seda raamatut osta igast raamatupoest hinnaga 1 kroon.
Hiljem viidi raamatukogu Savastverest Tõruverre. See raamatukogu oli juba komplekteeritud nõukogude kirjandusega.
Allkirjutanud tänab siinkohal Albert Lauri, kes lahkesti enda käes olevaid materjale kasutada andis. Tänusõnad osutatud abi eest pr. Lassile, pr. Songele ning hr. Kiissile. Oleksin väga tänulik, kui keegi selle kirjatüki lugejatest annaks teada täiendavatest materjalidest Torila raamatukogu kohta, millest me praegu väga vähe teame.

Kaljo Kiili.
Ilmus esimest korda Alatskivi vallalehes 1997 aastal.


Viis viimast aastakümmet Kokora raamatukogus

Viiekümnendad olid Eesti külaelus keeruline periood. Ent millal ongi maainimesel kergeid aegu olnud. Töö ajab tööd taga, kuid selle kõrval on alati jäänud aega raamatute lugemiseks, isetegevuseks ja professionaalsegi kultuuri nautimiseks. Kokoral on raamatukogu olnud kohaks, kuhu tulla ja kust leida meelelahutust, vastuseid tekkinud küsimustele või midagi hingele.
1951. aastal asus raamatukoguhoidjana tööle Laine Tubin (sünd. Hallik). Ta mäletab, et raamatuid toodi reega Savastverest Kokora-Alatskivi tee ääres asuvasse külanõukogu majja. Selles anti raamatukogule üks tuba. Samas asus ka rahvamaja ja maksuagent. Lähemasse ümbruskonda jäid veel Savastvere algkool, Kokora koorejaam, sideagentuur ja harukauplus. Külanõukogu esimehed vahetusid sageli: Johannes Tuustik, Osvald Must, Elmar Mesipuu jt. Sekretärina töötas Leili Jõgi ( Peetso) ja rahvamaja juhatajana Laine Mesipuu. Ülemused ja kontrollijad olid alati käe-jala juures, sest rajoonikeskus asus Kallastel. Mitmesuguseid tolle aja kontrollakte (osa neist on koguni ainult vene keeles) jälgides saamegi teha põgusa ülevaate Kokora kultuurielust.
Piirkonna elanike arv oli 502, neist lugejaid 150-200. raamatukogul oli kasutada üks köetav ruum. Raamatud ei asunud mitte riiulitel, vaid kolmes suures kapis. Köiteid oli umbes 5000. palju oli ka ajalehti ja ajakirju. Raamatukogust ei tohtinud puududa seinaleht, plakatid-loosungid, riigijuhtide pildid ja autahvel. Kõik need teenisid üht ülesannet – propageerida sotsialismi saavutusi, inimeste töövõite, igasuguseid plaane ja kohustusi. Välkleht pidi vahetuma iga viie päeva tagant ning sisaldama nii kiitust kui laitust.
Raamatukogu ja kultuurimaja abistasid teineteist agitbrigaadide ja külanõukogu lektorite grupi moodustamisel. Peale raamatute laenutamise oli vaja brigaadidena käia kultuurmassilist tööd tegemas ja sotsialistlikku võistlust organiseerimas.
Peale sotsialistliku propaganda tehti ka kõike seda, mis on alati Eesti külaelu juurde kuulunud – toimusid laulu- ja näitemänguharjutused. Ühiselt tähistati mitmesuguseid pühi. Inimestel oli aega ja tahtmist kokku tulla – ametlikult küll XIX. kongressi materjale arutama, kuid tegelikult tehti kõike seda, mis aitas säilitada elurõõmu, lootust paremale tulevikule ja töötahet.
1950. aastate teiseks pooleks oli raamatukogu saanud juurde lugemistoa, lugejate arv tõusis 252-ni. Kõikidest säilinud kontrollaktidest on näha, et L. Tubina tööga oldi rahul. 1959. aastal ta lahkus perekondlikel põhjustel ja asemele tuli Mai Hallik (snd. Nõmmik).
Ka siis läks kõik kord. Inimesed said soovitud raamatuid, üks kord nädalas toimus laenutamine ka majandi kontoris Kokoral. Õpetajate Tamme ja Paabu eestvedamisel hoogustus seltsielu, millest mõistagi võttis osa ka raamatukogu. 1964. aastal asus tööle Sinaida Lauga, kuid juba aasta hiljem Veera Paapsi.
Raamatukogu passist loeme, et piirkonnas oli siis kokku 251 peret kokku 980 elanikuga.
1971. aastal ühendati „Kalevi“ kolhoos „Koidula“ kolhoosiga. Kokora kolhoosi esimeheks sai L. Seppet. Tema lubas raamatukogule Kokora keskuses uued ruumid anda, kuna Tõruveres polnud enam ammu külanõukogu ning raamatukogu oli teistest asutustest liiga kaugel ja avatud seetõttu ainult kahel päeval nädalas, ülejäänud aja töötas V. Paapsi Alatskivil. Ka enamik fondidest oli sinna üle viidud. Kokoral ei olnud enam näiteks populaarteaduslikku kirjandust.
Tol ajal eksisteerisid kolm rändkogu. See tähendab. Et osa raamatuid oli kellegi juures kodus, kust naabrid neid laenutada said. Niisugusteks tublideks abilisteks olid perekond Tuustik Savastverest, hiljem Erna Villik. Tõruveres laenutas Riina Turk ja ka „Koidula“ osakonnas oli väike rändkogu. Raamatuid vahetati neis kord kvartalis.
1973. aastal sai raamatukogu lõpuks kolida Kokorale vanasse Uibo majja. Seal eraldati 2-toaline korter, mille all paiknes suur lagunenud kelder. Laudpõrand oli väga õhuke, seepärast oli talviti äärmiselt külm. Samas majas asus 1988. aastani ka Kokora kauplus ja lühemat aega sidejaoskond.
1973. aasta veebruaris aitas raamatukogu korraldada suure temaatilise õhtu „Sõjateed luules ja proosas“. See toimus Kallaste sööklas ja osavõtjaid oli 107. üritustest kujunes iga-aastane traditsioon tähistada punaarmee aastapäeva.
1974. aastal kolis raamatukogu edasi kontorimaja – Kokora mõisahäärber – ühte tuppa, mis oli väikesele fondile sobilik ja soe. Kaks aastat hiljem Kokora kolhoos likvideeriti ning raamatukogu kolis üle koridori suurematesse ja kenamatesse ruumidesse. Samal aastal kaotati mõisahoones kinosaal. Vaatamata aruteludele külanõukogu istungitel kinole uut sobivat ruumi ei leitudki.
Kokoral oli Alatskivi sohvoosi kartulikasvatuse osakond, arendati ka sordiseemet. Siin käis palju inimesi EPA-st, tehti mitmesuguseid põllumajanduslikke katseid.
Kohalik kultuurielu ei jäänud soiku. Taheti õhtuti koos käia. 1970. aastate teisel poolel toimus mitu kohtumisõhtut kirjanikega. Külas olid Henn-Kaarel Hellat, Ellen Niit, Jaan Kross, Lehte Hainsalu. Igal peoõhtul mängis kohalik külakapell Ellinor Kiili juhatusel. Rahvarohked olid ka kohtumised E. Raua ja E. Tarikuga. E. Uibo eestvüttel arutati L. Brezhnevi teost „Uudismaa“.
1980. aastate algul elas Savastveres Eesti Üliõpilasmaleva rühm, kes ehitas Kokora mõisahäärberi kõrvale (sic!) sigalat. Koostöös nende noortega viidi läbi mitu omapärast üritust: näiteks Kalevipoja teemadel, aatomisõja vastu jne.
Aastail 1971-1981 oli raamatukogu avatud kahel päeval nädalas. Siis leiti, et osa fondidest tuleb Alatskivilt tagasi tuua ning raamatukogu avada viiel päeval nädalas. Raamatute jagamine ja arvelevõtmine oli suur lisatöö. Kogu kirjandus saadi rajooni keskraamatukogult, kellele ka alluti.
1983. aastast alates oli raamatukogu jälle avatud vaid kahel päeval nädalas. Piirkonna elanike arv oli vähenenud. Lugejaid oli sellel perioodil 100-150.
1986. aastal jäi V. Paapsi pensionile ja tööd jätkas allakirjutanu, kes teeb seda siiani. Fondi suurus oli ligi 6000 eksemplari. Rändkogud olid likvideeritud. Nõval asus väike laenutuspunkt, kuid osa sealseidki inimesi eelistas tulla Kokorale, sest siin oli valik suurem.
Nagu kõikide eelmiste töötajate aegadel püüti nüüdki peale raamatute laenutamise üritusi korraldada. Laste jaoks toimusid mõned muinasjututunnid ja täiskasvatnutele kirjandusõhtud. Kirjanikke kaugemalt külla kutsuda enam ei tasunud. Laiali oli läinud tore külakapell, mida tänaseni hea sõnaga meenutatakse. Ometi panid kohalikud noored 1987. aastal kokku oma ansambli ja kui toimus kohtumine kodukandi luuletaja Ü. Lättega, kestis pidu suures kontoriruumis hommikuni. Sel ajal oli põnev kuulata reisimuljeid, mida vahendasid Liia Läst, kes oli käinud USA-s, ja Austraalias reisinud Liia Mägi. Nendest õhtutest võtsid osa keskealised inimesed ja need toimusid raamatukogu ruumides kohvilaua taga. Alati oli selleks ajaks korraldatud ka kirjanduse müük, mis oli väga nõutud.
Kokora osakonda enam peaaegu ei eksisteerinud. Kui ka kauplus sai uue maja, jäi raamatukogu üsna üksi. Toad olid niisked ja jahedad, kuid koos lugejatega elasime lootuses, et peagi õnnestub meilgi kolida uude Kokora külakeskusesse. Teadsime juba täpselt, kus hakkavad selles asuma raamatukoguruumid. Inventargi oli ära tellitud – nii meile kui klubile-kinosaalile. Suured muutused ühiskonnas aga tõmbasid nendele unistustele kriipsu peale. Kadus sohvoos, kadusid ehitusrahad. Taastamisjärgus rahvamaja müüride vahel leiame tuulevarju ja omapärase tantsupõranda vaid Kokora kodukandipäevadel.
Siiski sai raamatukogu 1994. aastal kolida ilusasse 3-toalisse valla poolt äsja remonditud paneelelamukorterisse. Seal oleme teinud valla kultuurijuhi Maret Rätsepaga paar kohviõhtut, korraldanud lihavõttekursuse ja lastele jõuludeks salme õpetanud. Raamatukogus on palju lapsi ka suvel, eriti külapäeva ees ja joonistusvõistluse ajal. Siin saab mängida ja raamatuid vaadata.
Eelmisel aastal likvideeriti sidejaoskond ja nüüd on raamatukogu jälle jäänud ilma naaberasutusteta. Nii mõnigi pensionär ei taha poe juurest ligi kilomeetrist lisakäiku ette võtta, iseäranis libeda või priga. Võibolla kunagi ehitatakse valmis ka spetsiaalselt raamatukogule ja muule kultuurielule sobilikud ruumid, seniks aga on meil soov taastada rändkogud. Palun soovijatel ühendust võtta kolmapäeviti või neljapäeviti. Nii avaneks teie külale võimalus lugeda kõiki ajakirju-ajalehti ja uusi raamatuid ilma Kokorale tulemata.
Raamatukogu tegevust läbi viimaste aastakümnete meenutasime nüüd küll eelkõige suuremate ürituste kaudu, kuid tegelikult on raamatukogu ülesandeks ikkagi raamatute laenutamine ja raamatunäituste korraldamine. Kokoral on seda tehtud juba terve sajand. Peoõhtutest ja üritustest võtab osa vaid väiksem osa inimestest, trükisõna on aga jõudnud igasse perre, iga inimeseni. Arvutiajastulgi ei kao raamat kuhugi ja tore, et raamatukogu näol on koht, kust veel midagi head ilma rahata saab.

Artikkel ilmus esimest korda 1997. aasta Alatskivi vallalehes. Autor Anne Toome.

Saturday, November 17, 2012

mõisaaegne kaev Varbes

mõisaaegse kaevu asukoha aitas leida üles Armilde Põldma 2011 aasta varakevadel. Siin olevat Väljamõisa mõisapullid joomas käinud. Kaev on vooderdatud kividega, allikas tuleb välja. Aga oleks tarvis puhastada. Kivisid täis loobitud.

Wednesday, November 14, 2012

vana hea Karl Puusepp Kokora mõisa taustal

paremal Karl Puusepp naise Alviinega, ees poeg ja tütar Leida. Keskel Karli isa, vasakul Puusepp vend Nõvalt oma küljeluuga.

Liia Mägi foto

Tuesday, November 13, 2012

Friday, November 9, 2012

Savastvere ääres sulistamas, leitud netistvabariigi-aegne foto

üks väike lingike Kokora mõisale
siin ka mõned vanad pildid ja lustakad lood Kokorast
ilusat mardilaupäeva!


Thursday, November 8, 2012


Tõruverelase Liia Lästi (1928-2012) märkmed, mis ta oma elu lõpus kirja pani

Tõnso talu vana elumaja oli praegusest maanteest eemal põndaku peal. Ühel suvisel äikselisel päeval tegi sulane küünis lõunauinakut. Äkki kuulis sulane endale öeldavat – mine siit ära, ja veelkord – mine siit ära. Sulane mõtelnud, et see on unes ja pikutanud edasi. Siis öeldud juba kõvasti ja nõudlikult – mine siit ära! Sulane kuuletunud, läinud välja. Seejärel lõi välk küüni sisse ja süütas selle. Uus rehielamu ehitati paruni käsul päris maantee kaldale, kus see on tänaseni.

Külamehed olid ühel pakaselisel talvepäeval leidnud teelt külmunud hundi, küllap oli haigena ja vigasena sinna pikali jäänud. Kodus visati hunt ahju ette sulama. Seal ärkas ta aga ellu ja põgenes. Sellest hakati kutsuma küla Külmahund külaks, mis praegu on aga Tõruvere.

Need jutud on kuuldud küla vanameestelt, kes, käies posti jõul, heietasid piki tunde vanaaegseid lugusid. Kuulasin neid huviga. Kahjuks paljud lood ununenud. Tõnso talus posbi ? talu oli Tõruvere külas.


Tõnso nr 4

Jurjevi maakonnas Kodavere kihelkonnas oleva Alatskivi mõisa pärisproua paruniproua Sophie Reinhold von Nolken kui müüja ja Alatskivi valla hingekirjas sesvate talupoegade Johhanes Karli p ja Samuel Josepi poeg Läst kui ostjate vahel ostumüügi kontraht maha tehtud 29 juulil 1904 a.

Kes oli Punga? Riia proua elukoht ja selle sugulane? Kookn Aleksander – tema tegevus ja elukoht. Naine oli vist Tubinalt pärit.

Beezi üle?riide ostmine Jänese poest.

Musti Kusta laadalkäik ja puhkus karjamaal.

Moori Aleksi mesilased ja mee peitmine, arusaamatu sõna pliitaga Kuningvere järvel kalal.

Enne sõda oli Alatskivi mõisas piirivalve kordon. Ümbruskonna peremehed käisid õhtuti aegaviitmas, mängisid kaarte ja aeti meestejuttu. Ühel sügisõhtul tuli üks Peatskivi peremees heas tujus kodupoole läbi võsa. Kuuleb müdinat nagu keegi tuleb vastu. Sirutab käed ette ja järsku sarved pihus. Silmapilk kaine. Oli karjast mahajäänud lehm.

Ümbruskonna kohanimed Lehmasoo, Annemägi, Ristimägi, Laane, Sudemägi.

Ajapikku unustatakse meie nimi (Andres Sööt).


Tõnso 4 oli ostetud kahe sugulase poolt ja nii jagati elumaja pooleks ning ka põllud. Elamust kummalegi oli 2 tuba ja köök, rehealune ja tare olid ka ühiskasutusel. Õu ja kõrvalhooned olid eraldi. Talu maadel oli paar või kolm nn pobuli kohta. Üks oli Kokora poole, paarsada meetrit väike maja, millest oli järel ainult kelder ja seegi jäi uue tee alla. Seal elas minu ämma jutu järgi sauniknaine, keda kutsuti Riia prouaks. Ju ta olnud sakste virtinaks. Tuba olnud säetud ja sängipeal patjadel laiad einsatsid. Teda oli kutsutud pidudele-sündmustele söögitegijaks. Suviti oli olnud ta oma vaskkateldega taludes sahvti keetjaks, sest kuna see talunaine selleks aega võttis ja palju sellest hooliti, see rohkem sakste värk. Kas ta oli üksik või abielus seda ei tea. Aga kellegi sugulane ta külas oli, siis elas seal veel Punga nimeline mees, kellest tihti räägiti. Teine maja oli kaevu kohalt üle maantee. See oli veel kaua püsti. Seal olevat kunagi olnud pood. Hiljem elas Otsa pere, kelle talu on praegu samas külas. Sõjajal kolis sinna Andersoni nimeline kingsepp, kes hiljem sealt läks Kohtla-Järvele. Siis oli veel lühiajalisi elanikke läbijooksikuid ja viimane oli Tooni nimeline naine oma kolme tütrega. Üks tütardest abiellus Savastvere külla, teine elas linnas ja kolmas oli Tooniga koos. Ta oli vist Venemaalt tulnud. Hiljem kolis ka tema Tartusse. Õiget elanikku seal enam ei olnud ja nii see maja läks vanadussurma. Maja juures oli väike laut ja kuur. Oli aialapike ja mõned õunapuud. Musti talu maapeal oli ka väike maja, mis veel hiljuti alles oli seal, seal elas Musti Liine. Majas oli väike esik, köök ja tuba. Ümber maja natuke aiamaad. Peale Liine surma jäi omanikuks tütar Musti Mahta, kes majakese maha müüs. Siis veel oli karjamaa taga varemed, kus olevat olnud kas ehitusmees või sepp? Nimi olnud Jüri. Eks need inimesed käisid taludes tööl, peeti oma seapõrsast, talvel tehti perenaisele kedrust, sest linad ja takud tulid omal lõngaks teha ja kangaks kududa. Oli vaja linst riidekangast ja takust kotikangast. Tubina metsatuka taga oli majakene, mis koosnes ainult ühest ruumist ja kuulus Aleksander Koogile, kes kutsuti MunaKoogiks, sest ta ostis kokku mune ja käis neid linna müümas. Eesti ajal oli tal linnas oma pisike vürtsipood Narva mäe all, sõjaajal kolis ära maale, sest pood oli vist põles pommitamise ajal. Ta oli hästi jutukas mees. Naine oli pärit Tubina talust ja sealt siis sai maja ja maad, nemad pidasid lehma.

Ühe talu varemed olid veel Kori talust eemal põllu peal. Sealt polnud alles muud kui varemed ja palju ploomipuid. Mis selle talu nimi oli midagi vist Nahkruga. Meeldejäävaks oli veel Villie Kusti, kes rääkis ilusat Kodavere murrakut. Naabriteks oli veel Moori talu, vist Lokuta. Sealt küüditati Siberisse perenaine Pauline Moor. Seal elas ta meie peres kuni vabanemiseni, siis sai majahoidja koha Tartusse, pisikese kööktoaga. Oma koju teda ei lastud. Tema tütar Eha Moor-Riisberg õppis küüditamise ajal ülikoolis. Seda aga kätte ei saadud, küll aga visati ülikoolist välja. Poeg Harril tuli sõnavahetus Palal pidu ajal, tulistas miilitsat ja pidi siis minema peitu. Kuna ta oli minu mehe sõber, siis oli ta väga tihti meie pool peidus. Varjamise kohti oli tal mitmeid, aga viimati kellegi tubli inimese abiga püüti teda Tartus ja haarangu käigus lasti ta maha. Surnukeha varastasid anatoomikumist sõbrad ja ta maeti Tartu Peetri surnuaeda.

See oli siis kui Kalevipoeg tuli peipsi tagant koju, küllap oli tal juba siis venelastega asjaõiendusi. Jõudes koduranda tundis Kalevipoeg kasukas kihelust. Kalevipoeg mõtles, et tõi Venemaalt kaasa söödikud, võttis kasuka seljast ja raputas. Kasukast kukkus välja kolm venelast Välgi metsadesse, kuhu lõid oma eluasemed. Nende järeltulijad elavad veel põlvest põlve, tänaseni välja.

Kalevipoeg oli väsinud, pani hobuse kammitsasse ja heitis ise puhkama. Vahepeal tulid hundid ja murdsid hobuse. Võitluse jälgedest ja hobuse verest tekkis Virtsu soo. Sadul jäi soo äärde võssa, kus lõpuks kiviks muutus, seisis seal kaua aega kuni üks talumees ta oma aia taha vedas. Väsinud pikast teest, tahtis Kalevipoeg endale sängi teha. Võttis pihuga mulda särgisabasse ühest kohast – sinna tekkis Mustjärv, teisest kohast – sinna tekkis Kuningvere järv. Edasi minnes pudenes mulda särgisabast üikk joru – sai Lästiniidu mägi. Viimase mulla puistas maha ja sai endale hea aseme – Kalevipoja sängi. Siis oli veel mingi õiendus kividega, vist Nina rannas? Aga seda ma ei mäleta enam.

Üks lugu oli veel sellest, kuidas Alatskivi Linnamäe kõige järsema külje sees pidi olema rauast uks. Uksel ketras vanaeit. Uks pidi avanema. Aga ei mäleta, kas jõudu-, uusaasta või siis jaaniööl. Vanamehed, kes seda lugu rääkisid, olid käinud Linnamäe nõlva koputamas ja see oli vastu kõmisenud.

Mäike metsavahi juurest üle mägede on soo, mida kutsuti Raudsilla sooks. Sellest soost olevat läbi läinud Rootsi kuninga tee. Teed tehes oli täidetud sood palkidega. Küllap võib see tõsi olla, sest kuulsin seda lugu veel hiljuti ühe Nõvaküla mehe käest. Praegu ma sinna ei oska minna aga 1960ndatel aastatel oli seal tõesti midagi, mis meenutas teed.

Ennevanasti surnud Koosal vallasant. vallasandid olid üksikuks jäänud vanad vased inimesed, keda saadeti talust tallu, kus neid söödeti, joodeti, pesti ja riietati. Igal vallal olid omad sandid. Niisiis suri Koosal vallasant, keda tuli matta Alatskivi surnuaeda. Vallast saadeti kaks poissi kahe hobusega sandiküüti – sant oli vaja kirtsuga Alatskivile tuua, kus köster pidi saatesõnad peale lugema. Poisid istusid esimesele reele, kirst laaditi tagumisele ja sõit algas. Tee oli tuisanud ja umbes, poisid andsid hobusele piitsa ja ei märganud, et tagumiselt reelt kadus kirst – kukkus kummuli ja surnu veeres välja. Kui nad avastasid, pöörasid otsad ringi ja sõitsid tuldud teed tagasi. Vahepeal oli järelesõitnud külamees avastanud jahtunu, võtnud külmunud surnu ja pannud lumehange seisma, toigas pihku. Poisid vaadanud – vanamees püsti, toigas pihus ja ei julenud hulk aega ligi minna. Lõpuks saanud, milles asi, astunud ligi öeldes: vanamees, ära löö, ja asetanud kirstu surnuga reele tagasi. Nüüd jõuti õnnelikult surnuaeda, kus köster vallasandi ausalt maha mattis.


Käsikirja ümber kirjutanud W.K. juulikuus.
Wednesday, November 7, 2012

Kokora aeg ehk tunne oma kodukanti!

Kõik inimesed ja kohad on Kokora kandist, isiklikult tean kõiki nimesid, aga ei viitsind neid üles kirjutada. Ongi Kokora kandi põliselanikul huvitav ülesanne: tunda ära nii palju inimesi ja paiku kui võimalik.

Preemiaks võite endale jäätise välja teha! :)
PS: Filmi ekraani saab ka suureks teha ehk siis FULL SCREEN. Pilte parem vaadata. Head nuputamist! Kahjuks on pildid videosse panduna kaotanud natuke oma teravust. See on ainus miinus. Väikse ekraaniga on natuke parem, selgem.


Tuesday, November 6, 2012

vana kiviristvanaaegne kivirist, mis asus kord Kuningvere ja Tõruvere vahelise tee ääres Ristimäel. Legendi järgi olevat seal kohas löönud välk nõrega nooriku maha. käisime seda Kaljo Kiiliga otsimas aastal 2010, alguses tulemusteta. Kaljo Kiilile oli see rist tuttav juba oma lapsepõlvest. Juhuslikult leidsin selle lõpuks Ülle Paabu aiast. Maaparandusega oli kivi sinna veetud. Väga huvitav ajalooline mälestis Kokora kandist.
Foto 2010. aasta kevadest.Monday, November 5, 2012

Elust Kokoral 100 aastat tagasi


Ostra Riina üleskirjutused 1961. aastast

Küsitletud on Väljamõisa Al. Peetsot.

Huvitav on fakt, mis Peetso mainib, et Laksi Tõnise hauasamba on raidunud Kokora mõisa väljavahi poeg Pesok. Samuel Pesok. Raha hangiti kogudusest ja andis ka Laksi Tõnise vahmiil.

Kokoral krahv von Sults, kes pidas ka maanõuniku ametit. Hiljem Raatlef.

Al. Peetso sugulased, Savastverest Kulli talust, tema ristiisa oma venna ja õega läksid Venemaale väljarändamise mõttes, sest ei jõudnud enam kohta osta. Tulid uued asemele, ei tea kes. Oudova mehed käisid siit naisi võtmas. Elias Sepp võtnud siit Aapsipealt naise Ilvese perekonnas naise jt. Alguses olnud Venemaal hea, polnud mõisnike võimu, aga hiljem kolitud tagasi.

Al. Peetso naise isa tahtnud minna, aga mõisnik ei olevat lubanud, sest pole korralikult oma mõisapäevi ära teinud. Nooremad tulnud Venemaalt tagasi, vanemad jäänud sinna. Eks oma kodumaa ole ikka armas, sest Venemaa olnud metsik ja harimata.

Kokora kubjas olnud Tooming. Küüdimeheks olnud tal „pondo“, sest ta (kaks loetamatut sõna) rahvaga. Rehepappideks olnud vana Roomet Habram, Märt.
Kutsariks olnud vana Lauri, tugev punane mees, kes poonud ennast ülesse. Seoses selle poomisega üks jutt: Läinud Savastvere mehed Luunja metsast kodu poole ja saanud kuhugi metsatuka vahele Alatskivil ja näevad, et kaks suurt tõlda (oli talve aeg) tulnud neile vastu. Mehed ei julge enam edasi minna ja pööranud tagasi. Meeste silmade ees olnud siis viirastus. Vanakuradid tulnud Markuse hinge võtma (mõeldakse Alatskivi Markuse).

Väljavaht Kokoral Jaan Kallaste.
Öövaht Puu Jüri, Mart Jaanus. Elanud mõisakorteris, kus Kokoral praegu pood on.

Metsahärra olnud Kokoral Weidemann. Metsnikke Kokoral ei olnud. Mäikel olnud metsavahiks Bender, Savastvere metsades Lepasepa Jakob, Orava Jaak.

Ametimeestega püütud just siis hästi läbi saada, kui mõisast midagi tahetud.

Koidu metsas (Savastveres) olnud üks vanamees, Soltmanni Mihkel, keda peetud nõiaks. Olnud seitsme Moosese raamat. Peetso jutustab kaks jahilugu Nolckenist, kuidas Nolcken ikka selle nõia juurde abi ja jahiõnne käis otsimas. Huvitav on lugu jahil kasutavatest lastest. Tuleb torm ja kolm last saab jahil surma. Kõneldakse küll 13 lapsest, aga tegelikult on see rahvalik liialdus. Igatahes põnev lugu!

Mõisa moonamajad asunud kõik mõisa ümber. Kokoral olnud kõik majad ühes koos, ehitatud puudest, palkidest. Kokoral olnud 25 moonakat. Moonakate palgaks olnud 10 puuda leivavilja, 10? rubla raha, peale selle 10 rubla soola ja õliraha. Lehm olnud mõisa toidu peal, pool vakamaad olnud mõisamaad. Mõned moonakad olnud päris jõukad.

Kokoral olnud Karulinn (Savastveres) elanud Kuusiku Joosep, Vilde Abram, Peetso Kusta, Härma Joosep. Kuusiku Jakob. Viis-kuus maja olnud. Abistanud neid kihelkond, vald. Kokora kandimeeste hulgas olnud ka nuiamehed. Kui Kallastel olnud laat, siis nuiamehed käindud küla vahel, kaikad seljas ja pidanud korda.

Kokora kandikohad olnud Punga all, Karjamõisas. Kantnik pidi mõisavilja kokku panema, mis oli kole töö.

Viinavabrikus töötasid need, kes ise tahtsid seal töötada. Talumehed said palgaks hariliku talusulase palga. Kuid elu oli siiski priskem kui talumehel, kandimehel või moonakal. Töö oli ikkagi kergem, sest piirituse ajamine toimus masinate-aparaatide abil. Viinavaadid Kokoral olnud Raagi maja all keldris. Praegu sepikoda. Piiritus voolas reservuaaridesse. Terved viinavoorid läksid Savastvere metsast läbi. Külmarohtu saadi väga hästi kätte. Talumehed tegid juba enne vaadi punnid valmis ja olid taskus. Lõid siis teel punnid ära ja võtsid seest viina niipalju kui tahtsid ja lõid uued punnid ette. Hakatud siis neid vaate parandama ja leitud ühe vaadi seest 120 punni. Viina praagaga söödeti mõisa karja, praaka antud ka moonakatele, seda praaka loetud jaopraagaks. Nuumatud loomad müüdud lihunikele. Isegi moonakas võis müüa, kui mõisa tuli ostja. Kokoral kasvatatud nii liha kui piimalehmi. Piimast tehti siis juustu, mida müüdi välja.

Kokoral ja Alatskivil olid juustuvabrikud. Hobuseid ostis Kokoral Bärkman isiklikult.

Veel räägib Peetso rendist, et Kokora mõisnik ikka kannatas välja, kui renti ei tasutud õigeaegselt. Alatskivil ta ei tea. Kokoral antud moonakatele puusärgilaudu. Vahel siiski hädakorras olevat antud ka. Aga siis pidi talumees selle tööga tasa tegema.

Esimesed talud ostsid Kokora mõisas Kuningvere ja Linaleo mehed. Muidu Kokora mõisnik väga kaubelda ei lubanud hinnast alla. Ja et Kokoral juhtus seda asja küll, et vanale rentnikule ei tahetud talu müüa. Mõisnik ei tahtnud müüa. Siis enamasti koliti sellest vallast ära, Kokoralt nt Pala mõisa.

Põnev on ka märge, et peale 1905 aasta mässu, põgenes ka Peetso Al-der mõneks ajaks oma tädi poole Roelasse maapakku. Võttis vist ka Alatskivil põletamisest osa.

Veel ütleb Peetso, et Sults läinud hiljem Tartusse elama. Vb on see tõsi.


Mis oli mu jaoks huvitav teada, et Peetsod tulid Savastverest Kulli talust. Mõisnik neile talu ei müünud, seepeale tulnudki Väljamõisa elama. Maja on kahjuks tänaseks kadunud. Peetsod küüditati ära. Pilte ka kahjuks pole säilinud. Ainult maja kirjeldus.
ümberkirjutatud 5 nov 2012

Peetso Aleksandri maja-ase 2011 aasta kevadel. W.