Thursday, July 18, 2013

Eesti loodusest leide

Aprillikuu 1981 Aare Mäemetsa meenutus bioloogiatudengite järvedeuurimisest 1951. aastal. Suvel jõuavad ka Kokorale, st Kuningvere järve uurima. Huvitav on see, et Aare Mäemäets ütleb: Korterisse saime idüllilisse Kokora külasse. Kahjuks ei tule välja, et kelle poole siis. Aga idülliline võis Kokora 1950ndail tõesti olla.
Teine Eesti looduse artikkel 1979. aastast (juuli) kirjutab Eesti mõrtsuka- nimelistest paikadest. Mainitakse ka ära, et Kokora küla lähedal on üks Mõrtsukamägi. (seal olevat vanasti mõisapoisid alati kakelnud).